EN
  • Anasayfa
  • ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ( PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, Türkiye'de ve dünyada hızla gelişme gösteren çağrı merkezi hizmetleri sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte çağrı merkezi meslek elemanı yetiştiren bir programdır. İnternet çağının getirdiği hızlı değişimler ile hedef kitlelere zamandan ve mekandan bağımsız daha pratik ulaşabilme, beklenti ve şikayetlerine cevap verebilme hatta alışveriş yapabilme gibi yeni olanaklar sağlanması, kurumları pazarlama ve rekabet açısından daha yoğun ve zorlu yeni bir döneme girmelerine sebep olmuştur. İnternet ve mobil teknolojilerdeki hızlı gelişimin pazarlama ve rekabet açısından getirdiği avantajlardan biri olan çağrı merkezi hizmetleri kurumlara müşteri ilişkileri, servis hizmetleri, tanıtım ve satış başta olmak üzere bir çok alanda fayda sağlamaktadır. Günümüzde hızla artan insan kaynağı ihtiyacı ile birlikte Türkiye'nin bir çok ilinde çağrı merkezleri kurulduğu ve çağrı merkezi eğitimi veren üniversite programlarının hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Çağrı merkezi sektörü, analitik düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek, sorumluluk alan ve ekip çalışmasına yatkın nitelikte insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır.
Birim Bölüm Pazaryeri Meslek Yüksekokulu / Çağrı Merkezi Hizmetleri / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İrem YAZICI
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Meryem Esin YAZGIÇ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Meryem Esin YAZGIÇ
Staj Birim Sorumlusu Ersen Cemal SONGİL
Staj Birim Sorumlusu Uğur KAYİŞ
Program Sorumlusu Ersen Cemal SONGİL
Bologna Sorumlusu Ersen Cemal SONGİL
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ersen Cemal SONGİL
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gülçin AKGÖREN PALABIYIK
İntibak Not Girişi Sorumlusu Meryem Esin YAZGIÇ
Amaç
Hedef