ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ( PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, Türkiye'de ve dünyada hızla gelişme gösteren çağrı merkezi hizmetleri sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte çağrı merkezi meslek elemanı yetiştiren bir programdır. İnternet çağının getirdiği hızlı değişimler ile hedef kitlelere zamandan ve mekandan bağımsız daha pratik ulaşabilme, beklenti ve şikayetlerine cevap verebilme hatta alışveriş yapabilme gibi yeni olanaklar sağlanması, kurumları pazarlama ve rekabet açısından daha yoğun ve zorlu yeni bir döneme girmelerine sebep olmuştur. İnternet ve mobil teknolojilerdeki hızlı gelişimin pazarlama ve rekabet açısından getirdiği avantajlardan biri olan çağrı merkezi hizmetleri kurumlara müşteri ilişkileri, servis hizmetleri, tanıtım ve satış başta olmak üzere bir çok alanda fayda sağlamaktadır. Günümüzde hızla artan insan kaynağı ihtiyacı ile birlikte Türkiye'nin bir çok ilinde çağrı merkezleri kurulduğu ve çağrı merkezi eğitimi veren üniversite programlarının hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Çağrı merkezi sektörü, analitik düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek, sorumluluk alan ve ekip çalışmasına yatkın nitelikte insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır.
Birim Bölüm Pazaryeri Meslek Yüksekokulu / Çağrı Merkezi Hizmetleri / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Meryem Esin YAZGIÇ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Hem dünyada, hem de Türkiye'de, özel sektörde ve kamu sektöründe hızla gelişen çağrı merkezi hizmetleri işletme ve birimlerinin ihtiyaç duyduğu, çağrı merkezi hizmet alanlarına hakim, iletişim ve ikna becerisi güçlü, teknolojileri ve yenilikleri takip eden, paylaşımcı, sorgulayıcı ve evrensel değerleri benimsemiş çağrı merkezi hizmetleri temsilcileri/elemanları yetiştirmektir.
Hedef
Mesleki eğitim ile ilgili mevcut olan ve gelecekte planlanan çalışmalar kapsamında donanımsal olarak iyileştirilmesi, mevcut olanların korunması ve yeni çalışma alanlarının oluşturulması için fizibilite çalışmalarının yapılması, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile programımızın öğrenci sayısının arttırılması, öğrencilerimizin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sektör ve sektör dışındaki paydaşların programımızda yapılacak organizasyonlara katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir.