TAR261 - Osmanlı'dan Günümüze Gayrimüslimler
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Osmanlı'dan Günümüze Gayrimüslimler TAR261 3 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
TARİH
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze- Örgün
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilara USLU
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Dilara USLU
Amaç

Osmanlı Devleti içerisinde yaşamış gayrimüslim tebaanın kültürü, yaşayışı ve günümüze kadarki süreçte devlet ile olan ilişkileri hakkında bilgilendirmek

Ders İçeriği

Osmanlı Devleti içerisinde yaşamış gayrimüslim tebaanın tarihi hakkında bilgiler vermek

Ders Kaynakları Baskın Oran, Türkiyeli Gayrimüslimler Üzerine Yazılar, yay.haz. Ülkü Özen, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.
Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu 1839-1914, TTK Yayınları, Ankara, 1990.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 5 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 5 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 15 3 45
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 15 3 45
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 1 1
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 1 1
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 2 4
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 2 4
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 256
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersle ilgili kavramlar ve kaynakların incelenmesi
2 Osmanlı’da Rumların devletin kuruluşundan çöküşüne kadar yaşayışı, kültürü
3 Milli Mücadele döneminde Rumlar
4 Cumhuriyet döneminde Rumlar
5 Osmanlı’da Ermenilerin devletin kuruluşundan çöküşüne kadar yaşayışı, kültürü
6 Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler
7 Cumhuriyet döneminde Ermeniler
8 Arasınav
9 Osmanlı’da Yahudilerin yaşayışı, kültürü
10 Milli Mücadele döneminde Yahudiler
11 Cumhuriyet döneminde Yahudiler
12 Osmanlı’da Süryanilerin yaşayışı ve kültürü
13 Cumhuriyet döneminde Süryaniler
14 Osmanlıdan günümüze gayrimüslimler hakkında genel değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Osmanlı’dan günümüze gayrimüslimlerin tarihini ve sosyal hayattaki yerlerini kavrar.
Devlet ile olan ilişkilerindeki değişimleri anlar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Osmanlı’dan günümüze gayrimüslimlerin tarihini ve sosyal hayattaki yerlerini kavrar. - - - - - - - - - - - - - -
Devlet ile olan ilişkilerindeki değişimleri anlar. - - - - - - - - - - - - - -