• Anasayfa
  • TAR303 Osmanlı Tarihi (1453-1574) (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
TAR303 - Osmanlı Tarihi (1453-1574)
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Osmanlı Tarihi (1453-1574) TAR303 5 3 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
TARİH
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Dersler, öğrencilerin dersten önce haftalık içeriğe uygun olarak hazırlanmaları; öğretim üyesinin dersi anlatması, tartışma ve soru-cevap şeklinde dersin değerlendirilmesi şeklinde işlenecektir.
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet ÖNAL
Ders Veren Doç. Dr. Ahmet ÖNAL
Amaç

1453-1574 yılları arasında Osmanlı tarihine dair siyasî, askerî, içtimaî hadiseler; Osmanlıların cihanşümul imparatorluk olarak ortaya çıkışı; Osmanlı’nın çağdaşı devletlerle münasebetleri hakkında bilgi vermek

Ders İçeriği

Fatih Sultan Mehmed’in tahta geçmesi ve ilk yılları; İstanbul’un fethi; İstanbul’un fethi akabinde Fatih Sultan Mehmed’in siyasî ve askerî faaliyetleri; Fatih’in imparatorluğu yeniden teşkilatlandırması ve İstanbul’un imarı; II. Bâyezid devri siyasî ve askerî faaliyetler; Yavuz Sultan Selim devri siyasî ve askerî faaliyetleri; Kanunî Sultan Süleyman devrinde Osmanlı-Habsburg rekabeti; Safevîlerle yapaılan savaşlar; Akdenzi’deki ve Hint Okyanusu’ndaki faaliyetler; II. Selim devri siyasî ve askerî faaliyetler.

Ders Kaynakları İsmail Hakkı Uzunçarşılı-Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, I-IX, Ankara 1988. J. W. Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I-VII, çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul 2011. N. Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I-V, çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul 2005. Mustafa Cezar-Midhat Sertoğlu vd., Mufassal Osmanlı Tarihi, I-VI, İstanbul 1958-1972. İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, I-IV, İstanbul 1972. Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye, I-IV, İstanbul 2016.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 15 3 45
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 15 30
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 15 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 164
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,43
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Fatih Sultan Mehmed’in saltanatının ilk yılları ve İstanbul’un fethi
2 İstanbul’un Fethi Akabinde Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyetleri
3 İstanbul’un Fethi Akabinde Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyetler
4 Fatih'in İmparatorluğun Teşkilatlanmasına Dönük Faaliyetleri ve İstanbul’un İmarı
5 II. Bâyezid Devrinin Siyasî ve Askerî Faaliyetleri
6 Yavuz Sultan Selim’in Taht Mücadelesi ve Safevîlerle Mücadele
7 Memlüklerle Mücadele, Yavuz Sultan Selim’in Diğer Faaliyetleri
8 Avrupa'da yeni gelişmeler, Ara Sınav
9 Kanunî Sultan Süleyman’ın Saltanatının İlk Yılları
10 Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Avrupa'da Osmanlı-Habsburg Rekabeti
11 Kanunî Sultan Süleyman Devri Osmanlı-Safevî İlişkileri
12 Kanunî Sultan Süleyman Devri Akdeniz ve Hint Okyanusu Politikaları
13 Kanunî Sultan Süleyman’ın Son Yılları, Vefatı ve Şahsiyeti
14 II. Selim Devri Siyasî ve Askerî Faaliyetleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenci, konuya dair şahsî bilgiye sahip olur.
Öğrenci, öğrendiklerini başkalarına öğretebilme birikimine sahip olur.
Öğrenci, konunun ana meselelerini öğrenir.
Öğrenci, öğrendiklerini, Türk ve dünya tarihi ile mukayese edebilir.
Öğrenci, konuya dair kaynak bilgisine sahip olur ve bu kaynaklara istinaden yeni bilgi üretebilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Öğrenci, konuya dair şahsî bilgiye sahip olur. - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenci, öğrendiklerini başkalarına öğretebilme birikimine sahip olur. - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenci, konunun ana meselelerini öğrenir. - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenci, öğrendiklerini, Türk ve dünya tarihi ile mukayese edebilir. - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenci, konuya dair kaynak bilgisine sahip olur ve bu kaynaklara istinaden yeni bilgi üretebilir. - - - - - - - - - - - - - -