• Anasayfa
  • TDE112 Türk Halk Edebiyatına Giriş II (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
TDE112 - Türk Halk Edebiyatına Giriş II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Halk Edebiyatına Giriş II TDE112 2 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serdar ŞİMŞEK
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, öğrenciye halk edebiyatı ile ilgili temel kavramları; sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamlarına bağlı olarak ortaya çıkan halk edebiyatı türlerini ve geleneklerini; farklı kültür ortamları içinde geleneksel türlerin yapı, içerik, icra, icracı ve işlev özelliklerini öğretmek.

Ders İçeriği

Türk halk edebiyatı ile ilgili temel kavramlar; Halkbilimi-halk edebiyatı ilişkisi; Sözlü edebiyat-yazılı edebiyat gelenekleri ilişkisi; Halk edebiyatının gösterim ortamları, icracılar, dinleyici çevre; Türk halk edebiyatında manzum türler ve biçimler; Tür ve biçimlerin yapısal ve işlevsel özellikleri ve bunların örnek metinler üzerinde gösterilmesi.

Ders Kaynakları Boratav, P. Naili (1992). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı.İstanbul: Gerçek Yayınevi.
Elçin, Şükrü (1986) Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Türk Dünyası Edebiyat Tarihi I-II-III. (2001), Ankara: AKMB Yayınları.
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 7 1 7
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 14 1 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 7 1 7
Ödev 1 Ödev 1 1 12 12
Ödev 2 Ödev 2 14 1 14
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 106
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,16
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ders izlencesinin analizi ve araştırma ödevleriyle ilgili bilgilendirmeler
2 Halkbilimi-halk edebiyatı ilişkisi, halk edebiyatıyla diğer edebiyat türleri arasındaki ilişki
3 Halk, kültür, folklor, gelenek gibi temel kavramlar
4 Sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamlarının özellikleri
5 Halk edebiyatı ürünlerinin özelllik ve işlevleri
6 Sözlü folklor türlerinin temel nitelikleri ve kategorileri
7 Konuşmalık türler: Tanımlar, nitelikler ve araştırmalar
8 Ara Sınav/Söylemelik türler: Tanımlar, nitelikler ve araştırmalar
9 Anlatmalık türler: Tanımlar, nitelikler ve araştırmalar
10 Göstermelik türler: Tanımlar, nitelikler ve araştırmalar
11 Türk halk edebiyatı türlerinin içerik, yapı, icracı, dinleyici, icra, bağlam,anlam ve işlev özellikleri
12 Türk halk edebiyatı türleri ve medya arasındaki etkileşimler
13 Türk halk edebiyatı üretimlerinin kültürel ekonomik boyutları
14 Dönem değerlendirmesi ve kapanış
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türk halk edebiyatında kullanılan türleri kavrar.
Türk halk edebiyatının temel eserlerini farklı disiplinler ile yorumlar.
Halk edebiyatının temel sözlü ve yazılı kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
Türk halk şiiri tür ve şekillerini dönemlere bağlı olarak sınıflandırır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türk halk edebiyatında kullanılan türleri kavrar. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk halk edebiyatının temel eserlerini farklı disiplinler ile yorumlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Halk edebiyatının temel sözlü ve yazılı kaynakları hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk halk şiiri tür ve şekillerini dönemlere bağlı olarak sınıflandırır. - - - - - - - - - - - - - - -