• Anasayfa
  • TDE203 Eski Türkçe I (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
TDE203 - Eski Türkçe I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Eski Türkçe I TDE203 3 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü
Ders Veren Öğr. Elm. Arzu KAYGUSUZ
Amaç

1. I. ve II. Doğu Türk Kağanlığı tarihi hakkında öğrencileri bilgilendirmek. 2. En Eski Türk yazıtları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. 3. En Eski Türkçe metinlerin dilini, yapısını, sözvarlığını öğretmek

Ders İçeriği

1. En Eski Türkçe metinlerin dili. 2. Tarihsel olarak Türk dilleri içerisinde Orhon Türkçesinin yeri.

Ders Kaynakları Cengiz Alyılmaz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Yayınları, 2005
Mehmet Ölmez, Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, BilgeSu Yayınları, 2012
Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, TDK Yayınları, 2011
Hatice Şirin, Eski Türk Yazıtları Sözvarlığı İncelemesi, TDK Yayınları, 2016
Mehmet Ölmez, Köktürkçe ve Eski Uygurca Dersleri, Kesit Yayınları, 2017
Hatice Şirin, Kül Tigin Yazıtı Notlar, Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2015
Marcel Erdal, A Grammar of Old Turkic, Brill, 2004
Talat Tekin, Tunyukuk Yazıtı, Simurg Yayınları, 1995
Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK Yayınları, 1988
Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation, Harrassowitz Verlag, 1991
Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, 2016
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 12 1 12
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 6 18
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 8 2 16
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 103
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Orhon ve Yenisey Yazıtlarının bulunuş öyküsü, yazıtlarda kullanılan yazı
2 Yazıtlarda kullanılan yazı ve yazım özellikleri
3 Orhon Türkçesinde ad çekimi, durum ekleri
4 Orhon Türkçesinde eylem çekimi
5 Kültigin yazıtının Güney yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
6 Kültigin yazıtının Güney yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
7 Kültigin yazıtının Güney yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
8 Kültigin yazıtının Doğu yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
9 Kültigin yazıtının Doğu yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
10 Kültigin yazıtının Doğu yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
11 Tunyukuk yazıtının Batı yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
12 Tunyukuk yazıtının Batı yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
13 Tunyukuk yazıtının Batı yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
14 Tunyukuk yazıtının Batı yüzünün okunup çevrilmesi, çözümlenmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tümce türlerini çağdaş dilbilimi bakış açısıyla değerlendirecek hale gelir
Öğrenciler, tümce türlerini geleneksel yaklaşımla çözümler
Anlam bilgisini öğrenirler
Söz öbeklerini kavrarlar.
Tümcenin öğelerini kavrarlar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Tümce türlerini çağdaş dilbilimi bakış açısıyla değerlendirecek hale gelir - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler, tümce türlerini geleneksel yaklaşımla çözümler - - - - - - - - - - - - - - -
Anlam bilgisini öğrenirler - - - - - - - - - - - - - - -
Söz öbeklerini kavrarlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Tümcenin öğelerini kavrarlar. - - - - - - - - - - - - - - -