• Anasayfa
  • TDE309 Türk Halk Edebiyatı III (2021 - 2022 / 5. Yarıyıl)
  • EN
TDE309 - Türk Halk Edebiyatı III
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Halk Edebiyatı III TDE309 5 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serdar ŞİMŞEK
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Serdar ŞİMŞEK
Amaç

Bu dersin temel amacı, 16. yüzyıl İstanbulunda ortaya çıkan kahvehane kurumu ve kültürü etrafında biçimlenen Âşık tarzı kültür geleneğinin arkaik sözlü kültürdeki öncüllerinden dijital medyadaki temsillerine dek uzanan gelişim seyri tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele almaktır.

Ders İçeriği

Ozan-Baksı Geleneği, Aşık Geleneğinin tarihi kökenleri, Aşık Tarzı Edebiyatın kaynakları, oluşumu ve gelişimi dönemleri, Aşıklık geleneğinin önemli temsilcileri, Aşıkların yetişme tarzları, Aşıklık geleneğinin icra ortamları, Aşıklık geleneği-medya ilişkisi vb. konuların üzerinde durulacaktır.

Ders Kaynakları Köprülü, M. Fuat. Edebiyat Araştırmaları I, Ankara: Akçağ, 2004.
Günay, Umay. Türkiyede Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ, 1998
Çobanoğlu, Özkul. Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Ankara: Akçağ, 2001.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 12 12
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 1 12 12
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 4 1 4
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Final Final 2 1 2
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 12 12
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 12 12
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 12 12
Toplam İş Yükü (Saat) 110
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,31
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Âşıklık geleneği ve Aşık Edebiyatı.
2 Aşıklık Geleneğinin Tarihi Kökenleri.
3 Aşıklık Geleneğinin Tarihi Kökenleri
4 Âşık Edebiyatı ile Tekke-Tasavvuf Edebiyatı arasındaki etkileşimler.
5 Âşık Edebiyatı ile Divan Edebiyatı arasındaki etkileşimler
6 Âşıkların yetiştiği sosyal çevreler ve yetişme tarzları.
7 Aşıklık Geleneği ve Halk Hikayeciliği
8 Aşıklık geleneğinin icra ortamları.
9 Âşıklık geleneği:Bade içme, Rüya motifi, Âşık kolları, Hikaye anlatma geleneği
10 Aşık Edebiyatında Tür ve Şekil.
11 Türk Aşıklık Geleneğinin Önemli Temsilcileri.
12 Türk Aşıklık Geleneğinin Önemli Temsilcileri.
13 Aşıklık Geleneği ve Medya
14 UNESCO, SOKÜM ve Aşıklık Geleneği
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türk aşıklık geleneğinin çeşitli medya teknolojileri ve kültürleri arasındaki etkileşimlerini bilir ve analiz eder.
Türk ozanlık geleneğinin arkaik kökenlerini, temel işlevlerini, sosyo-kültürel dönüşümlerini bilir.
Türk aşıklık geleneğinin tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamlarını tanır.
UNESCO ve SOKÜM Sözleşmesinin aşıklık geleneği açısından taşıdığı anlam ve önemi bilir.
Türk edebiyatının menşei, sözlü kültür ortamı ve sözlü geleneğin temel karakteristiklerini tanır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türk aşıklık geleneğinin çeşitli medya teknolojileri ve kültürleri arasındaki etkileşimlerini bilir ve analiz eder. - - - - 5 - - - - - - - - - -
Türk ozanlık geleneğinin arkaik kökenlerini, temel işlevlerini, sosyo-kültürel dönüşümlerini bilir. - - - - 5 - - - - - - - - - -
Türk aşıklık geleneğinin tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamlarını tanır. - - - - 5 - - - - - - - - - -
UNESCO ve SOKÜM Sözleşmesinin aşıklık geleneği açısından taşıdığı anlam ve önemi bilir. - - - - 5 - - - - - - - - - -
Türk edebiyatının menşei, sözlü kültür ortamı ve sözlü geleneğin temel karakteristiklerini tanır. - - - - 5 - - - - - - - - - -