• Anasayfa
  • TDE405 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (2021 - 2022 / 7. Yarıyıl)
  • EN
TDE405 - Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri TDE405 7 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü, Örgün
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZTÜRK
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZTÜRK
Amaç

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri hakkında bilgi kazandırmak, dönem şiiri üzerinde yorum yapabilme becerisini geliştirmek

Ders İçeriği

Türk şiirinin 1922-1980 Dönemine ait şiir hareketleri, şairler ve şiir örnekleri

Ders Kaynakları Enginün, İnci (2016). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah Yay.
Karaca, Alaattin (2016). İkinci Yeni Poetikası, Hece Yayınları
Sazyek, Hakan (2017). Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Akçağ Yay.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 100
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 4 4
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 6 6
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 8 8
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 4 4
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 2 1 2
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 26
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 1,02
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış
2 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir Anlayışları
3 Türk Edebiyatında "Memleketçi" Şiir Çizgisi
4 Faruk Nafiz Çamlıbel (biyografisi, sanat anlayışı ve seçili şiirlerinin çözümlenmesi)
5 Türk Şiirinde "Saf Şiir" Arayışları ve Yedi Meşaleciler Hareketi
6 Ahmet Hamdi Tanpınar (biyografisi, sanat anlayışı ve seçili şiirlerinin çözümlenmesi)
7 Türk Şiirinde Garip Hareketi ve Orhan Veli Kanık
8 Türk Şiirinde Toplumcu Gerçekçi Hareket ve 1940 Kuşağı
9 1940 Kuşağı ve Nazım Hikmet şiiri.
10 Modern Türk Şiirinde Metafizik Eğilimler
11 Modern Türk Şiiri ve Gelenekçi Eğilimler
12 Mavi Hareketi ve şiir anlayışı
13 Modern Türk Şiirinde İkinci Yeni Hareketi
14 Modern Türk Şiirinde İkinci YeniHareketi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri üzerine eleştiri ve analiz yapabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri üzerine eleştiri ve analiz yapabilme - - - - - - - - - - - - - - -