EN
  • Anasayfa
  • ARK225 Arkeoloji'de Buluntu Çizimi (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ARK225 - Arkeoloji'de Buluntu Çizimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Arkeoloji'de Buluntu Çizimi ARK225 3 2 + 2 3,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ
Ders Veren Arş. Gör. Yusuf TUNA
Amaç

Arkeoloi’de buluntu çizimi, eseri belgeleme açısından son derece önemlidir. Teknik çizim yöntemleri ile belgelenen buluntular ileride yapılacak olan çalışmaların ana öğeleri olmakla beraber, belgelenen buluntular hem kazıların hem de Anadolu’nun kültür envanterleri olarak kayıda geçmektedir. Bu ders ile öğrencilere küçük buluntu çeşitlerininin (figürin, idol, ağırşak, kemik ve maden eserler vs.) arkeolojik metotlara uygun olarak kesit, görünüş, detay gibi teknik çizim ile öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Çizim gereçlerinin kullanılması, çap kağıdı ile çanak çömlek parçasının çapının alınması, milimetrik kağıt üzerine parçanın doğru oturtulması gibi teknik çizim detaylari ile çanak çömlek çizimi öğretilmektedir. Ardından küçük buluntu (ahşap, taş, kemik, pişmiş toprak eserler ) çizimi de uygulamalı olarak öğretilerek öğrencilerin kazılarda buluntu çizimi yapabilecek düzeye gelmesi sağlanmaktadır.

Ders Kaynakları Barrington Barber,Her Yönüyle Çizimin Teknikleri,Alfa Yayıncılık, 2009
Arkeolojik çizim teknikleriyle ilgili kaynak bulunmamaktadır.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 86
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,37
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş. Dersin amacının ve gerekliliğinin açıklanması.
2 Çizim gereçlerinin nasıl kullanıldığının uygulamalı olarak gösterilmesi, çap kağıdı ile çanak çömlek parçasının çapının alınmasının uygulamalı olara öğretilmesi.
3 Çanak çömlek parçasının çizim aletleri ile ölçüsünün alınması, milimetrik kağıt üzerine parçanın doğru oturtulması gibi teknik detayların öğrenmesi.
4 Uygulamalı parça çizimine başlanarak her öğrenciye bir parça verilmesi ve yine aynı derste her öğrencinin çizdiği parçanın kontrol edilerek doğru çizimin nasıl olması gerektiğininin anlatılması
5 Uygulamalı parça çizimine devam edilmesi
6 Çanak çömlek parça çiziminden tüm kap çizimine geçilerek tüm kap çiziminin teknik detaylarının anlatılması
7 Uygulamalı tüm kap çizimine başlanarak her öğrenciye imitasyon toprak kap verilmesi ve yine aynı derste her öğrencinin çizdiği parçanın kontrol edilerek doğru çizimin nasıl olması gerektiğinin anlatılması
8 Ara sınav
10 Küçük buluntu çiziminin tekniğinin anlatılması
11 Ağırşak ve tezgah ağırlığı çiziminin anlatılarak imitasyon eserlerle uygulamaya geçilmesi
12 Figürin çiziminin anlatılarak, imitasyon eserlerle uygulamaya geçilmesi
13 Kemik eser çiziminin anlatılarak, imitasyon eserlerle uygulamaya geçilmesi.
14 Ahşap eser çiziminin anlatılarak, imitasyon eserlerle uygulamaya geçilmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Arkeolojik çizim yöntemlerini öğrenir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Arkeolojik çizim yöntemlerini öğrenir - - - - - - - - - -