EN
  • Anasayfa
  • ARK313 Antik Nümismatik (2022 - 2023 / 5. Yarıyıl)
  • EN
ARK313 - Antik Nümismatik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Antik Nümismatik ARK313 5 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERPEHLİVAN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERPEHLİVAN
Amaç

Klasik Arkeoloji, arkeolojinin ortaya çıkışından itibaren çalışılan alanlarından biridir. Kapsadığı dönem itibariyle Klasik Arkeoloji, kültür ve medeniyetin gelişiminde önemli bir dönemdir. Bu dönemin kazılarında ele geçen en önemli buluntular sikkelerdir. Bu sebeple dersin verilmesi elzemdir.

Ders İçeriği

Hellen ve Roma Nümismatiği, Antik Çağ Ekonomisi, Tarihi Coğrafya

Ders Kaynakları Antik Nümizmatik ve Anadolu, O. Tekin
Antik Çağ Ekonomisi, M. I. Finley
Historical References on Coins of the Roman Empire, E. A. Sydenham
Roman Imperial Coinage, Corpus
Roma Sikkeleri, N. Baydur
Sikkelerin Işığında Eskiçağ Tarihi, Oğuz Tekin
Roman Republican Coinage, M. H. Crawford
Sylloge Nummorum Graecorum, Corpus
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 1 33 33
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 33 33
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 33 33
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sikke Öncesi Ticaret, Sikke Basım Teknikleri ve Terminolojisi
2 İlk Sikkenin İcadı ve Lydia, Ionia, Aiolis Bölgesi Kent Sikkeleri
3 Karia, Lykia, Pisidia Bölgeleri Kent Sikkeleri
4 Pamphylia ve Kilikia Bölgeleri Kent sikkeleri
5 Pontos, Paphlagonia, Troas Bölgeleri Kent sikkeleri
6 Mysia, Thrakıia, Bithynia Bölgeleri Kent sikkeleri
7 Ara sınav
8 Pers ve İskender Sikkeleri
9 Hellenistik Krallık ve kent sikkeleri
10 İlk Roma Sikkeleri, Bronz ve Gümüş Birimler
11 Julius-Cladius Dönemi Sikkeleri
12 Flaviuslar, Antoninler, Severuslar Dönemi sikkeleri
13 MS 3. yüzyıl ve Tetrarhi dönemi sikkeleri
14 Final
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Şehir sikkeleri
Paranın ortaya çıkışı
Anadolu'daki erken dönem sikkeleri
Roma dönemi eyalet sikkeleri
Sikke darbı
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Şehir sikkeleri - - - - - - - - - -
Paranın ortaya çıkışı - - - - - - - - - -
Anadolu'daki erken dönem sikkeleri - - - - - - - - - -
Roma dönemi eyalet sikkeleri - - - - - - - - - -
Sikke darbı - - - - - - - - - -