ARK112 - Mezopotamya Arkeolojisi I (Tunç Çağları Öncesi Dönemler)
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mezopotamya Arkeolojisi I (Tunç Çağları Öncesi Dönemler) ARK112 2 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ
Ders Veren
Amaç

Bu derste önce Mezopotamya ve yakın çevresinin coğrafi özellikleri tanıtılmakta ve bunun bölge yerleşim dağılımı ve kültürlerin ortaya çıkışı ve yayılım alanları ile olan ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Daha sonra Paleolitik Dönemden başlayarak Kalkolitik dönem sonuna kadar bölgede ortaya çıkan kültürler tanıtılmaktadır. Bu çerçevede özellikle mimarinin ve çanak çömleğin özellikleri ve gelişimi üzerinde durulmakta; Kalkolitik Dönem içlerine doğru şehirciliğin ortaya çıkışı ve nedenleri irdelenmektedir.

Ders İçeriği

Paleolitik dönemden geç kalkolitik sonuna kadar mezopotamya kültürleri

Ders Kaynakları Architecture and Linear Measurement during the Ubaid Period in Mesopotamia.(BAR International Series 707), S.A.A, Kubba, 1998
Ana Hatlarıyla Mezopotamya, H.J.Nissen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2004.
Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, J.Mellaart, 1965.
Symbols of Prehistoric Mesopotamia, B.I.Goff, New Haven, 1963.
Excavations at Tepe Gawra. A.J.Tobbler, Philadelphia, 1950
The Ubaid Period in Iraq. Recent Excavations in the Hamrin Region. S.A.Jasim (BAR International Series 267), 1985.
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 11 1 11
Final Final 16 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 83
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,25
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Mezopotamya ve yakın çevresinin coğrafi durumu bunun bölgede ortaya çıkan kültürlerlerin yayılım alanları ile olan ilişkisi. Mezopotamya’da Prehistorik dönemler. Faydalanılacak ana kaynaklar.urum
2 Mezopotamya’da Paleolitik ve Epi-Paleolitik dönemler.
3 Çanak Çömleksiz Neolitik A Dönemi.
4 Çanak Çömleksiz Neolitik B Dönemi.
5 Mezopotamya’da Erken Neolitik:Proto-Hassuna-Jarmo Evresi.
6 Mezopotamya’da Geç Neolitik:Eridu ve Samarra kültürleri.
7 Ara sınav
8 Geç Neolitik: Hassuna ve Halaf kültürleri.
9 Güney ve Orta Mezopotamya’da İlk Kalkolitik Dönem:Hacı Muhammed Kültürü ve Çoga Mami Geçiş Evresi
10 Obeyd 3-4 Evresi. Kültürün yayılım alanı ve Yakın Doğu uygarlık tarihi açısından önemi. Eridu yerleşmesinde Obeyd dönemi sivil ve dini mimarisi.
11 Orta Mezopotamya yerleşmelerinde Obeyd 3-4 mimarisi.
12 Kuzey Mezopotamya’da Obeyd 3-4 mimarisi.
13 Obey 3-4 çanak çömleği.
14 Final Sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Mezopotamya'da tarımın başlangıç aşamaları ve yerleşik hayata geçiş
Şehirciliğin ortaya çıkışı ve nedenleri
İlk yerleşimlerin kuruluş nedenleri
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Mezopotamya'da tarımın başlangıç aşamaları ve yerleşik hayata geçiş - - - - - - - - - -
Şehirciliğin ortaya çıkışı ve nedenleri - - - - - - - - - -
İlk yerleşimlerin kuruluş nedenleri - - - - - - - - - -