EN
  • Anasayfa
  • ARK213 Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ARK213 - Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi ARK213 3 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Erkan FİDAN
Ders Veren Prof. Dr. Mustafa Erkan FİDAN
Amaç

Bu derste anahatlarıyla, Batı Anadolu İTÇ mimarisinin genel özellikleri, coğrafi/kültürel bölgelere göre şekillenen yöresel özellikleri, tüm İTÇ boyunca gösterdiği gelişme ve komşu bölgelerle olan ilişkileri ele alınmaktadır.

Ders İçeriği

İlk Tunç Çağı, Batı Anadolu mimarisi

Ders Kaynakları Eski Anadolu Mimarlığı, R. Naumann, 1975.
Demircihüyük I, M. Korfmann, 1983.
Küllüoba İlk Tunç Çağı Mimarisi, MASROP/ E-Dergi 7: 1-41, E. Fidan 2012
Housing and Settlement in Anatolia A Historical Perspective / Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, 1996
Troy I General Introduction The First and Second Settlements, C. W, Blegen vd. 1950
The Architectural Expression of Social Categories at Five Early Bronze Age West Anatolian Communities, C Aslan, 2000
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Final Final 2 1 2
Ödev 1 Ödev 1 5 5 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 127
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,98
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş
2 İlk Tunç Çağı’nda Batı Anadolu kültürü
3 İç Kuzeybatı Anadolu (Demircihüyük)
4 İç Kuzeybatı Anadolu (Küllüoba, Keçiçayırı)
5 İç Batı Anadolu’nun Orta Kesimi (Kaklık Mevkii, Beycesultan)
6 İç Batı Anadolu’nun Orta Kesimi (Kusura, Karaoğlan Mevkii)
7 sınav
8 Batı Anadolu Sahil Kesimi (Liman Tepe ve Bakla Tepe)
9 Göller Bölgesi ( Karataş-Semayük, Bademağacı, Hacılar Büyük Höyük)
10 Troas Bölgesi ve Trakya (Troya, Beşik-Yassıtepe, Kanlıgeçit)
11 Kuzey Ege Adaları (Yenibademli Höyük, Poliochni ve Thermi)
12 İTÇ Batı Anadolu’da yerleşim planları ve şehirleşmenin tartışılması
13 İTÇ Batı Anadolu’da yönetici/kamu binaları üzerinden sosyal yapı tartışması
14 Kronolojik olarak genel değerlendirme
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Mimari yapı teknikleri, şehircilik, genel yerleşim planları, batı anadolu'da itç mimarisinin gelişimi
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Mimari yapı teknikleri, şehircilik, genel yerleşim planları, batı anadolu'da itç mimarisinin gelişimi - - - - - - - - - -