EN
ARK211 - M.Ö. 2. Binyıl Öncesi Önasya Mühürcülük Sanatı
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
M.Ö. 2. Binyıl Öncesi Önasya Mühürcülük Sanatı ARK211 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ
Ders Veren Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ
Amaç

Bu ders kapsamında, başlangıcından III. Ur Hanedanlığı sonuna kadar Mezoptamya’da mühürcülüğün (damga ve silindir) gelişimi ele alınmaktadır. Sümer ve Akkad dönemlerindeki inanç sistemine ve diğer arkeolojik kanıtlara dayanarak mühürcülük sanatının gelişimindeki dönemsel ve bölgesel farklılıklar incelenmektedir.

Ders İçeriği

Mühür kavramının ortaya çıkışı, gelişimi ve önasya mitolojisi ile bağlantıları.

Ders Kaynakları Collon, D., First Impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East, 2006.
Collon, D., Near Eastern Seals (Interpreting the Past Series), University of California Press 1990.
Cylinder Seals, A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East, H.Frankfort, London,1939.
Açıldığı Öğretim Yılı 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 11 1 11
Ödev 1 Ödev 1 5 5 25
Final Final 16 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,24
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş. Dersin amacının ve gerekliliğinin açıklanması.
2 İlk mühürlerin ortaya çıkışı ve kullanım alanları.
3 Genel Terminoloji. Mühür yapım teknikleri.
4 Neolitik dönem Önasya mühürcülüğü. Erken Halaf Dönemi.
5 Kalkolitik dönem Önasya mühürcülüğü. Geç Halaf dönemi, Obeyd dönemi, Erken Uruk, Orta ve Geç Uruk Dönemleri.
6 Jemdet Nasr mühürcülüğü.
7 Ara Sınav
8 Sümer Mitolojisi ve Dini.
9 Er Hanedanlar I ve Er Hanedanlar II dönemi mühürcülüğü.
10 Er Hanedanlar III dönemi mühürcülüğü. Mitlerin mühürlere yansımaları ve Sümer Mühürcülüğü.
11 Akkad mitolojisi.
12 Mitlerin mühürlere yansımaları ve Akkad Mühürcülüğü.
13 III. Ur Sülalesi Dönemi ve İsin-Larsa Krallığı dönemi mühürleri.
14 Genel değerlendirme ve tartışma.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Önasya mitolojisi ve dinleri arasında bağlantı kurabilme.
MÖ. 2. Binyıl öncesine tarihlenen mühürleri üslup, tipoloji ve tarihlendirme açısından değerlendirebilme.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Önasya mitolojisi ve dinleri arasında bağlantı kurabilme. - - - - - - - - - -
MÖ. 2. Binyıl öncesine tarihlenen mühürleri üslup, tipoloji ve tarihlendirme açısından değerlendirebilme. - - - - - - - - - -