EN
ARK301 - Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Doğu Anadolu İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği ARK301 5 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ
Ders Veren Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ
Amaç

İlk Tunç Çağı'nda Doğu Anadolu'daki çanak çömlek geleneklerinin öğretilmesi

Ders İçeriği

Doğu Anadolu'da Malatya (Arslantepe, Gelinciktepe vd.) Bölgesi'nde, Erzurum (Pulur, Karaz, Güzelova vd.) Bölgesi'nde, Elazığ (Norşuntepe, Tepecik, Korucutepe vd.) Bölgesi'nde, Muş ve Van Bölgeleri'nde çeşitli yerleşimlerde ele geçirilmiş olan İlk Tunç Çağı çanak çömleğinin incelenmesi.

Ders Kaynakları ARSEBÜK, Güven (1974). Altınova’da Koyu Yüzlü Açkılı ve Karaz Türü Çanak Çömlek Arasındaki ilişkileri Sorunu; Kalkolitik Devir ve _İlk Tunç Çağı I’e Geçiş_ Evresinde Elazığ Altınova bölgesinden Ele Geçen Koyu Yüzlü Açkılı Mallar _ile Karaz Türü Çanak Çömlek Grubu İlişkileri Sorunu Üzerine bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KOZBE, Gülriz (1995). “Muş Ovası Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Erken Transkafkasya Çanak Çömleği Işığında Bölgenin Erken Tunç Çağı’nın Yeniden Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi III, s. 35-50, İzmir.
IŞIKLI, Mehmet (2005). Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürünün Karaz, Pulur ve Güzelova Malzemesi Işığında Tekrar Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
SAGONA, Antonio (1984). The Caucasion Region in the Early Bronze Age, Part 1 – 3. BAR International Series 214 (iii), Oxford.
KOZBE, Gülriz (2004). “Activity Areas and Social Organization Within Early Transcaucasian Houses at Karagündüz Höyük, Van”, A Vien From the Hingland Archaeological Studies in Honour of C. Burney (Ed. A. Sagona), Ancient Near Eastern Studies, Supplement XII, s. 35-45.
ROTHMANN, Mitchell S. and KOZBE, Gülriz (1997). “Muş in the Early Bronze Age”, Anatolian Studies XLVII, s. 105-119.
RUSSEL, H. F. (1980). Pre–Classical Pottery of Eastren Anatolia, British Archaeological Reports, Internatıonal Series: 85, Oxford.
SAGONA, Antonio (2004). “Social Boundaries and Ritual Landscapes in Late Prehistoric Trans-Caucasus”, A Viev from the Hinglands Archaeological Studies in Honour of C. Burney (Ed. A. Sagona), Ancient Near Eastern Studies Supplement XII, s. (475-538).
SAGONA, Antonio and SAGONA, Claudia (2003). “The Upper Levels at Sos Höyük, Erzurum: A Reinterpretation of the 1987 Campaign”, Anatolian Antiqua XI, s. 101-109.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Ödev 1 Ödev 1 4 4 16
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 103
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Karaz Kültürünün Kökeni
2 Karaz Kültürünün terminoloji problemleri
3 Sos Höyük İTÇ çanak çömleği
4 Karaz ve Pulur Höyükleri İTÇ çanak çömleği
5 Arslantepe İTÇ 1 çanak çömleği
6 Arslantepe İTÇ 1-2 çanak çömleği
7 Norşuntepe İTÇ 1 çanak çömleği
8 Vize
9 Norşuntepe İTÇ 2-3 çanak çömleği
10 Tepecik İTÇ çanak çömleği
11 Malatya- Elazığ Bölgesi'ndeki diğer İTÇ yerleşmeleri
12 Dilkaya İTÇ çanak çömleği
13 Karagündüz İTÇ çanak çömleği
14 Van Bölgesi'ndeki diğer İTÇ yerleşmeleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Doğu Anadolu'da İTÇ'deki çanak çömlek geleneklerini öğrenir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Doğu Anadolu'da İTÇ'deki çanak çömlek geleneklerini öğrenir - - - - - - - - - -