EN
ARK405 - Orta ve Doğu Anadolu Kültürleri (Seminer)
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Orta ve Doğu Anadolu Kültürleri (Seminer) ARK405 7 3 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Deniz SARI
Ders Veren Doç. Dr. Deniz SARI
Amaç

Klasik Dönemler öncesinde Orta ve Doğu Anadolu'da ortaya çıkan kültürlerin öğrencilerin hazırlayacağı seminerler kapsamında sunulması ve tartışılması.

Ders İçeriği

Klasik Dönemler öncesinde Orta ve Doğu Anadolu’da görülen kültürlerin ortaya çıkışı ve gelişiminin arkeolojik veriler ışığında incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kaynakları Her yıl seminer konularına göre değişmektedir; ders sırasında verilir.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 25 1 25
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 25 1 25
Final Final 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 159
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,24
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Giriş
2 Orta ve Doğu Anadolu'da ortaya çıkan kültürlerin tanıtılması
3 Seminer konularının belirlenmesi ve dağıtılması
4 Sunum
5 Sunum
6 Sunum
7 Vize
8 Sunum
9 Sunum
10 Sunum
11 Sunum
12 Sunum
13 Sunumların genel bir Değerlendirmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Demir Çağları öncesinde Batı ve Orta Anadolu kültürleri ışığında Anadolu Arkeolojisi arkeolojisini sunabilmek
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Demir Çağları öncesinde Batı ve Orta Anadolu kültürleri ışığında Anadolu Arkeolojisi arkeolojisini sunabilmek - - - - - - - - - -