• Anasayfa
  • YEY203 İdare Hukuku (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
YEY203 - İdare Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İdare Hukuku YEY203 2 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
YEREL YÖNETİMLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Written and visual presentation, lecture, discussion
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer TAŞÇATAN
Ders Veren
Amaç

İdare ile birey ve toplulukları arasındaki ilişkileri düzenleyen idare hukukunun temel kavramlarından yola çıkarak, Türk İdari Teşkilatı yapısını, idarenin hareket araçlarını, bu araçların kullanımında başvurduğu usulleri, içeriği ve özelliklerini anlatmaktır.

Ders İçeriği

Bu derste İdare ve İdare Hukukunun tanımı, İdare Hukukuna hakim olan ilkeler(hiyerarşi, idari vesayet, kamu tüzel kişiliği vs) ile Türk İdare Teşkilatının yapısı(merkezi idare ve taşra uzantısı ile yerinden yönetimler vs), personel hukuku ve idarenin mal varlığı ile idarenin mal edinme usulleri(kamulaştırma vb) hakkında bilgi verilmektedir

Ders Kaynakları Kısa İdare Hukuku
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 25 1 25
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İdare ve İdare Hukuku Kavramı
2 Hukuk Devleti, İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler
3 Merkezi İdare Teşkilatı
4 Yerinden Yönetim Kuruluşları
5 İdari Usul Kavramı, İdari İşlem Kavramı
6 Bireysel İdari İşlemler
7 İdari işlemlerin hukuka aykırılığının müeyyideleri: İptal ve Yokluk, İdari işlemlerin yürürlüğe girmesi, idari kararların uygulanması, İdari kararların sona ermesi
8 Vize sınavı
8 Vize sınavı -Düzenleyici idari işlemler, idari sözleşmeler
9 Düzenleyici idari işlemler, idari sözleşmeler
10 Kamu Hizmeti
11 Adli ve İdari Kolluk
12 Kamu Görevlileri
13 Kamu malları
14 Yönetimin sorumluluğu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İdarenin sorumluluk türlerini ortaya koyarak karşılaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip olmak.
İdari işlem kavramı hakkında bilgi sahibi olmak
Kamu hizmeti ve kolluk olarak gerçekleşen idari faaliyetlerin hukuki rejimini analiz edebilmek.
İdarenin hareket araçları olan kamu görevlileri ve kamu malları konularını açıklayabilmek.
Türk İdari Teşkilatının yapısını kavrayarak, teşkilatların işleyişi ve mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
İdarenin sorumluluk türlerini ortaya koyarak karşılaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip olmak. - - - - - - - - - - - - - - -
İdari işlem kavramı hakkında bilgi sahibi olmak - - - - - - - - - - - - - - -
Kamu hizmeti ve kolluk olarak gerçekleşen idari faaliyetlerin hukuki rejimini analiz edebilmek. - - - - - - - - - - - - - - -
İdarenin hareket araçları olan kamu görevlileri ve kamu malları konularını açıklayabilmek. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk İdari Teşkilatının yapısını kavrayarak, teşkilatların işleyişi ve mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak, - - - - - - - - - - - - - - -