• Anasayfa
  • İMÇ101 İç Mimarlığa Giriş (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
İMÇ101 - İç Mimarlığa Giriş
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İç Mimarlığa Giriş İMÇ101 1 2 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze Eğitim
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hilal KAHVECİ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hilal KAHVECİ
Amaç

İç mimarlık mesleğinin tanımı ve diğer meslek disiplinleriyle ilişkisini açıklayarak, iç ve dış mekan problemlerinin çözümüne ilişkin İç mimarlık tasarım proje süreci, analiz, sentez ve değerlendirme konularını öğretmek ve mekan bileşenleri, kullanıcı gereksinmeleri, fonksiyon ve estetik ilişkilerini kurgulamayı amaçlamaktadır.

Ders İçeriği

İç mimarlık meslek disiplinin diğer bilim ve sanat disiplinleri ile ilişkisinin aktarılması, dünya genelinde kabul görmüş literatür dayalı örneklerle iç ve dış mekan tasarımları, tasarım süreci, analizler ve değerlendirmeleri gerçekleştirmektir.

Ders Kaynakları Ching, F.D.K (2007). Mimarlık; Biçim, Mekan ve Düzen YEM A.Ş. ISBN:978-9758599202
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 2 4
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 2 4
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Final Final 8 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 78
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,06
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Tanışma, Ders tanımı, işleyiş süreci ile ilgili bilgi Sözlü
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İç mimarlık ile ilgili temel terim ve kavramları öğrenir
İç mekan tasarım prensiplerini örnekler üzerinden öğrenerek kendisi basit bir iç mekan çözümü yapabilir
İç ve dış mekan kavramlarını algılar, mekan ve çevre algısı gelişir
İç mimarlık mesleğinin tanımını ve diğer meslek disiplinleriyle ilişkisini öğrenir
İç mimarlık tasarım sürecini kavrar ve eskiz çalışmasının önemini öğrenir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İç mimarlık ile ilgili temel terim ve kavramları öğrenir 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İç mekan tasarım prensiplerini örnekler üzerinden öğrenerek kendisi basit bir iç mekan çözümü yapabilir 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
İç ve dış mekan kavramlarını algılar, mekan ve çevre algısı gelişir 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5
İç mimarlık mesleğinin tanımını ve diğer meslek disiplinleriyle ilişkisini öğrenir 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İç mimarlık tasarım sürecini kavrar ve eskiz çalışmasının önemini öğrenir 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5