• Anasayfa
  • İMÇ105 Temel Tasarım I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
İMÇ105 - Temel Tasarım I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Temel Tasarım I İMÇ105 1 2 + 4 8,0 Pdf
Birim Bölüm
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu -
Dersin Verilişi
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Parısa GÖKER
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Özlem Candan HERGÜL
Amaç

Ders İçeriği

Ders Kaynakları Çınar, K. ve Çınar, S. 2018. Temel Tasarım. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya
Civcir, E. ve Özdemir, İ. 2015. Tasarımda Plastik Ögeler ve Plastik Sanatlar, Akademisyen Kitapevi, Ankara.
Erdoğan, E. Ve Çelik, F., 2015. Temel Tasarım Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara.
Principles of Form and Design, Wucius Wong, John Wiley &Sons,Inc., 1993
Temel Tasarım ve Yaratıcılık, Bilgi Denel, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara, 1981.
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ders tanımı, işleyiş süreci ile ilgili bilgi
2 Gestalt Prensipleri çerçevesinde (şekil-zemin, benzerlik, süreklilik, kapalılık ve yakınlık) nokta, çizgi ve düzlem
3 Tasarım ilkeleri doğrultusunda kompozisyon (Nokta çalışması)
4 Tasarım ilkeleri doğrultusunda kompozisyon (Çizgi çalışması)
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tasarımın temel ilkelerini grup içinde tartışarak kavrar.
Tasarım problemi çözerken çok boyutlu değişkenleri kontrol etmeyi ve şekiller/formlar arası ilişkiler ağının kurgulanma becerisini kazanır.
Sunum (görsel) becerisi kazanır.
Uygulamalı örnekler üreterek iki ve üç boyutlu algıyı ve el becerisini geliştirir.
Eleştirel bakış açısını geliştirerek kişisel farkındalık kazanır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Tasarımın temel ilkelerini grup içinde tartışarak kavrar. - - - - - - - - - - - -
Tasarım problemi çözerken çok boyutlu değişkenleri kontrol etmeyi ve şekiller/formlar arası ilişkiler ağının kurgulanma becerisini kazanır. - - - - - - - - - - - -
Sunum (görsel) becerisi kazanır. - - - - - - - - - - - -
Uygulamalı örnekler üreterek iki ve üç boyutlu algıyı ve el becerisini geliştirir. - - - - - - - - - - - -
Eleştirel bakış açısını geliştirerek kişisel farkındalık kazanır. - - - - - - - - - - - -