• Anasayfa
  • İMÇ102 Peyzaj ve Bahçe Sanat Tarihi (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
İMÇ102 - Peyzaj ve Bahçe Sanat Tarihi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Peyzaj ve Bahçe Sanat Tarihi İMÇ102 2 3 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze Eğitim
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Parısa GÖKER
Ders Veren
Amaç

İlk çağ uygarlıklarından başlayarak günümüze kadar gelen çevre tasarımı sanatını etkilemiş peyzaj ve çevre tasarımı sanatına dair örneklerin tanıtılmasıdır.

Ders İçeriği

İlkçağlardan başlayarak Ortaçağ, Rönesans ve günümüze değin uzanan süreçte bahçe ve peyzaj kavramları ile bahçe tasarım dönemleri tarihi bir perspektifte verilerek günümüzde bahçe ve peyzaj sanatı anlayışı örneklerle açıklanmaktadır. Yunan sanatı, Roma sanatı, İran sanatı, Ortaçağda Avrupada sanat, İslam sanatı, Uzak Doğu sanatı, Rönesans sanatı, Barok sanatı, natüralizm, Anadoluda Türk sanatı, Rönesans ve barok bahçeleri, natüralistik bahçe anlayışı, günümüz peyzaj mimarlığı sanatında çevre bütünü içinde bahçe sanatı.

Ders Kaynakları Akdoğan, G., 1974. “Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 536, Ders Kitabı: 309, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bağ, bahçe, avlu, meydan, mesire vb. bahçe kültürü ve peyzaj sanatı ile ilgili tanım ve terminolojilerinin verilmesi Ders
2 Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında bahçe ve peyzaj sanatı Ders
3 Fenike uygarlığı ve İbrani bahçeleri Ders
4 Anadolu uygarlıklarında bahçe; Prehistorik dönem, Yunan ve Roma uygarlıklarında bahçe ve peyzaj sanatı Ders
5 Anadolu uygarlıklarında bahçe; Bizans uygarlığı ve Erken Türk çağında bahçe ve peyzaj sanatı Ders
6 Anadolu uygarlığında bahçe; Selçuklu dönemi & Osmanlı dönem bahçe ve peyzaj sanatı Ders
7 Anadolu uygarlıklarında bahçe; cumhuriyet döneminde bahçe ve Türk bahçesi (Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız Sarayı, Köşk, Kasır bahçeleri) Ders
8 ARA SINAV Ders
9 Hint ve İran bahçeleri, İslam bahçeleri, İspanya İslam bahçeleri Ders
10 Manastır ve şato bahçeleri, Avrupa Ortaçağ uygarlıklarında bahçe ve peyzaj sanatı Ders
11 Rönesans bahçeleri; İtalyan Rönesans (Villa lante, Villa Deste, Villa Medici vb) örnekleri bahçe ve peyzaj sanatı Ders
12 Barok bahçeleri; Avrupa ve Fransız barok bahçe ve peyzaj sanatı (Versailes Sarayı, Le Notre.) Ders
13 Naturalistik İngiliz bahçe ve peyzaj sanatı, Uzakdoğu bahçe ve peyzaj sanatı; Çin ve Japon bahçeleri, Çağda bahçe ve peyzaj tasarım yaklaşımları; genel değerlendirme Ders
14 Naturalistik İngiliz bahçe ve peyzaj sanatı, Uzakdoğu bahçe ve peyzaj sanatı; Çin ve Japon bahçeleri, Çağdaş bahçe ve peyzaj tasarım yaklaşımları; genel değerlendirme Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İlk çağdan başlayarak günümüze kadar uzanan tarihi süreçte görülen örneklerle bahçe ve peyzaj kavramları arasındaki farkı tanımlar Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Peyzaj sanatını biçimlendiren unsurları sıralar. Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Dinleme ve anlamlandırma
Tarihi süreç içinde peyzaj sanatının gelişimini tartışabilir Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Dinleme ve anlamlandırma
Farklı kültür ve uygarlıklarında görülen çevre tasarım yaklaşımlarının arka planında yer alan teorileri yorumlayabilir Yazılı Sınav Sunum / Seminer Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
İlk çağdan başlayarak günümüze kadar uzanan tarihi süreçte görülen örneklerle bahçe ve peyzaj kavramları arasındaki farkı tanımlar - - - - - - - - - - - -
Peyzaj sanatını biçimlendiren unsurları sıralar. - - - - - - - - - - - -
Tarihi süreç içinde peyzaj sanatının gelişimini tartışabilir - - - - - - - - - - - -
Farklı kültür ve uygarlıklarında görülen çevre tasarım yaklaşımlarının arka planında yer alan teorileri yorumlayabilir - - - - - - - - - - - -