• Anasayfa
  • AŞÇ215 Turizm Pazarlaması (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
AŞÇ215 - Turizm Pazarlaması
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Turizm Pazarlaması AŞÇ215 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
AŞÇILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Yusuf ÇUHADAR
Ders Veren Öğr. Gör. Yusuf ÇUHADAR
Amaç

Bölüm öğrencilerinin pazarlama ile ilgili temel prensiplerini ve pazarlama unsurlarını, satış ve pazarlama araçlarını, gelişen pazarlama stratejilerini turizm açısından değerlendirmektir. Genel pazarlama anlayışı; turizm hizmetleri pazarlamasının geleneksel pazarlama yaklaşımından farklılıkları; turizm pazarlama karması elemanları; turizm pazarlama politikası ve stratejileri incelenmektedir.

Ders İçeriği

Turizmde pazarlama ve pazarlama kavramları, özellikleri, Pazar türleri, Pazar bölümleme, Pazar seçim stratejileri, karma elemanları gibi pazarlama ile ilgili tüm bilgileri turizm işletmeleri açısından ele almak.

Ders Kaynakları Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C (Cevdet Avcıkurt)
Nazmi KOZAK, (2019) Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, 8. Baskı
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 6 1 6
Ara Sınav 2 Ara Sınav 2 12 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 PAZARLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI Ders
2 PAZARLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ Ders
3 TURİZM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Beyin Fırtınası
4 HİZMET PAZARLAMASI Ders
5 ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Ders
6 TURİZM PAZARLAMASINDA ÜRÜN VE FİYAT Ders
7 TURİZM PAZARLAMASINDA TUTUNDURMA VE DAĞITIM Ders
8 TURİZM PAZARLAMA PLANLAMASI Beyin Fırtınası
9 TURİZM PAZARLAMASINDA GENİŞLETİLMİŞ PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ YERİ Beyin Fırtınası
10 PAZAR BÖLÜMLEME, HEDEF PAZAR SEÇME VE KONUMLANDIRMA Ders
11 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE PAZAR ARAŞTIRMASI Beyin Fırtınası
12 TURİZM PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI Beyin Fırtınası
13 TURİZM PAZARLAMASININ GELECEĞİ Beyin Fırtınası
14 ELEKTRONİK ORTAMLARDA PAZARLAMA Beyin Fırtınası
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Turizm pazarlama karması elemanlarını ayırt edebilir. Yazılı Sınav Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Turizm pazarlaması terimlerini açıklar. Yazılı Sınav Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Temel pazarlama kavram ve terimlerini tanımlar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Pazarlamanın önemini kavrar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Hizmet pazarlaması kavramlarını açıklar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Turizm pazarlama karması elemanlarını ayırt edebilir. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Turizm pazarlaması terimlerini açıklar. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Temel pazarlama kavram ve terimlerini tanımlar. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Pazarlamanın önemini kavrar. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Hizmet pazarlaması kavramlarını açıklar. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1