• Anasayfa
  • KİMYA - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı
(2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
KIM5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
KIM7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
KIM5001 Adsorpsiyon Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5002 Analitik Kimyada Seçme Konular I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5003 Analitik Kimyada Seçme Konular II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5004 Anorganik Kimyada Seçme Konular I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5005 Anorganik Kimyada Seçme Konular II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5006 Anorganik Polimerler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5007 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5008 Biyoinorganik Kimya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5009 Biyoteknoloji Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5010 Çevre Biyoteknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5011 Elektroanalitik Kimya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5012 Elektrokimya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5013 Enzim Kimyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5014 Heterosiklik Kimya I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5015 Heterosiklik Kimya II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5016 İlaç Kimyası I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5017 İlaç Kimyası II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5018 İleri Biyokimya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5019 İleri Enzim Kinetiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5020 İleri NMR Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5021 İleri Organik Kimya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5022 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5023 İyon Seçici Elektrotlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5024 Karbon Karbon Bağ Oluşumu Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5025 Katılarda Adsorpsiyon Mekanizmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5026 Kimyada Veri Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5027 Kompleks Kimyası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5028 Kromatografik Yöntemler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5029 Mikrodalga Organik Sentez Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5030 Modern Analiz Yöntemleri I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5031 Modern Analiz Yöntemleri II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5032 Organik Kimyada Seçme Konular I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5033 Organik Kimyada Seçme Konular II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5034 Organik Kimyada Yapı Tayini Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5035 Organik Makro Moleküller Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5036 Organik Sentezlerde Reaktif Kullanımı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5037 Organometalik Kimya Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5038 Sensörler ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5039 Su Arıtım Yöntemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5040 Bazı Biyomakromoleküllerin İzolasyon, Saflaştırma ve Karakterizasyon Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
KIM5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
KIM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0