• Anasayfa
  • KİMYA - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
KIM5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - -
KIM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
KIM5001 Adsorpsiyon - - - - - - - - - -
KIM5002 Analitik Kimyada Seçme Konular I - - - - - - - - - -
KIM5003 Analitik Kimyada Seçme Konular II - - - - - - - - - -
KIM5004 Anorganik Kimyada Seçme Konular I - - - - - - - - - -
KIM5005 Anorganik Kimyada Seçme Konular II - - - - - - - - - -
KIM5006 Anorganik Polimerler - - - - - - - - - -
KIM5007 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları - - - - - - - - - -
KIM5008 Biyoinorganik Kimya - - - - - - - - - -
KIM5009 Biyoteknoloji - - - - - - - - - -
KIM5010 Çevre Biyoteknolojisi - - - - - - - - - -
KIM5011 Elektroanalitik Kimya - - - - - - - - - -
KIM5012 Elektrokimya - - - - - - - - - -
KIM5013 Enzim Kimyası - - - - - - - - - -
KIM5014 Heterosiklik Kimya I - - - - - - - - - -
KIM5015 Heterosiklik Kimya II - - - - - - - - - -
KIM5016 İlaç Kimyası I - - - - - - - - - -
KIM5017 İlaç Kimyası II - - - - - - - - - -
KIM5018 İleri Biyokimya - - - - - - - - - -
KIM5019 İleri Enzim Kinetiği - - - - - - - - - -
KIM5020 İleri NMR Teknikleri - - - - - - - - - -
KIM5021 İleri Organik Kimya - - - - - - - - - -
KIM5022 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
KIM5023 İyon Seçici Elektrotlar - - - - - - - - - -
KIM5024 Karbon Karbon Bağ Oluşumu - - - - - - - - - -
KIM5025 Katılarda Adsorpsiyon Mekanizmaları - - - - - - - - - -
KIM5026 Kimyada Veri Analizi - - - - - - - - - -
KIM5027 Kompleks Kimyası - - - - - - - - - -
KIM5028 Kromatografik Yöntemler - - - - - - - - - -
KIM5029 Mikrodalga Organik Sentez - - - - - - - - - -
KIM5030 Modern Analiz Yöntemleri I - - - - - - - - - -
KIM5031 Modern Analiz Yöntemleri II - - - - - - - - - -
KIM5032 Organik Kimyada Seçme Konular I - - - - - - - - - -
KIM5033 Organik Kimyada Seçme Konular II - - - - - - - - - -
KIM5034 Organik Kimyada Yapı Tayini - - - - - - - - - -
KIM5035 Organik Makro Moleküller - - - - - - - - - -
KIM5036 Organik Sentezlerde Reaktif Kullanımı - - - - - - - - - -
KIM5037 Organometalik Kimya - - - - - - - - - -
KIM5038 Sensörler ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
KIM5039 Su Arıtım Yöntemleri - - - - - - - - - -
KIM5040 Bazı Biyomakromoleküllerin İzolasyon, Saflaştırma ve Karakterizasyon Teknikleri - - - - - - - - - -
KIM5900 Seminer - - - - - - - - - -
KIM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Kimya alanında karşılaştığı bir problemi bağımsız olarak kurgulayıp deneysel çözüm yöntemi geliştirmek 0
Kimya Anabilim Dalında özel bir konuda literatür araştırması yapabilmek ve bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilmek 0
Elde edilen deneysel verileri istatistiki olarak değerlendirip yorumlayabilmek 0
Elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilmek ve bilimsel bir rapor halinde sunabilmek, 0
En az bir yabancı dilde iyi derecede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir 0
Kimya bilim dalının gerektirdiği güncel bilgisayar ve yazılım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme ve analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisine sahip olmak 0
Çağın sorunlarının farkında olabilmek 0
Çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli olmak 0
Alanı ile ilgili konularda bireysel çalışma becerisi, disiplin içi ve disiplinlerarasıtakım çalışmasına yatkın olmak 0