EN
  • Anasayfa
  • KİMYA - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
KIM5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - -
KIM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
KIM5001 Adsorpsiyon - - - - - - - - - -
KIM5002 Analitik Kimyada Seçme Konular I 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
KIM5003 Analitik Kimyada Seçme Konular II 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5
KIM5004 Anorganik Kimyada Seçme Konular I 4 3 4,2 3 3 2 4 3 3 4
KIM5005 Anorganik Kimyada Seçme Konular II - - - - - - - - - -
KIM5006 Anorganik Polimerler - - - - - - - - - -
KIM5007 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları - - - - - - - - - -
KIM5008 Biyoinorganik Kimya - - - - - - - - - -
KIM5009 Biyoteknoloji - - - - - - - - - -
KIM5010 Çevre Biyoteknolojisi - - - - - - - - - -
KIM5011 Elektroanalitik Kimya - - - - - - - - - -
KIM5012 Elektrokimya - - - - - - - - - -
KIM5013 Enzim Kimyası - - - - - - - - - -
KIM5014 Heterosiklik Kimya I - - - - - - - - - -
KIM5015 Heterosiklik Kimya II - - - - - - - - - -
KIM5016 İlaç Kimyası I - - - - - - - - - -
KIM5017 İlaç Kimyası II - - - - - - - - - -
KIM5018 İleri Biyokimya - - - - - - - - - -
KIM5019 İleri Enzim Kinetiği - - - - - - - - - -
KIM5020 İleri NMR Teknikleri - - - - - - - - - -
KIM5021 İleri Organik Kimya 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4
KIM5022 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
KIM5023 İyon Seçici Elektrotlar - - - - - - - - - -
KIM5024 Karbon Karbon Bağ Oluşumu - - - - - - - - - -
KIM5025 Katılarda Adsorpsiyon Mekanizmaları - - - - - - - - - -
KIM5026 Kimyada Veri Analizi - - - - - - - - - -
KIM5027 Kompleks Kimyası 4 4,2 3,8 3,8 4,7 3,8 3,8 4,3 4,3 4,3
KIM5028 Kromatografik Yöntemler - - - - - - - - - -
KIM5029 Mikrodalga Organik Sentez 4,4 4 4 4 3 3 4 5 3 5
KIM5030 Modern Analiz Yöntemleri I 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
KIM5031 Modern Analiz Yöntemleri II - - - - - - - - - -
KIM5032 Organik Kimyada Seçme Konular I - - - - - - - - - -
KIM5033 Organik Kimyada Seçme Konular II - - - - - - - - - -
KIM5034 Organik Kimyada Yapı Tayini - - - - - - - - - -
KIM5035 Organik Makro Moleküller - - - - - - - - - -
KIM5036 Organik Sentezlerde Reaktif Kullanımı - - - - - - - - - -
KIM5037 Organometalik Kimya - - - - - - - - - -
KIM5038 Sensörler ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
KIM5039 Su Arıtım Yöntemleri - - - - - - - - - -
KIM5040 Bazı Biyomakromoleküllerin İzolasyon, Saflaştırma ve Karakterizasyon Teknikleri - - - - - - - - - -
KIM5900 Seminer 5 5 4 4 4,4 5 5 4,4 5 5
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Kimya alanında karşılaştığı bir problemi bağımsız olarak kurgulayıp deneysel çözüm yöntemi geliştirmek 10,82
Kimya Anabilim Dalında özel bir konuda literatür araştırması yapabilmek ve bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilmek 10,47
Elde edilen deneysel verileri istatistiki olarak değerlendirip yorumlayabilmek 10,14
Elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilmek ve bilimsel bir rapor halinde sunabilmek, 9,79
En az bir yabancı dilde iyi derecede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir 8,70
Kimya bilim dalının gerektirdiği güncel bilgisayar ve yazılım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 8,92
Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme ve analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisine sahip olmak 10,37
Çağın sorunlarının farkında olabilmek 10,34
Çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli olmak 9,65
Alanı ile ilgili konularda bireysel çalışma becerisi, disiplin içi ve disiplinlerarasıtakım çalışmasına yatkın olmak 10,80