EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Birimimiz, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılmış, Türkiye’de Akademi-Üniversite ayrımının ortadan kaldırıldığı 1981 yılından sonra 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesine bağlanmıştır. Gıda işleme bölümü 1992 yılında Anadolu Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 2007 yılında 5662 sayılı kanunla ve ek madde 81 ile ismi Meslek Yüksekokulu şeklinde değiştirilerek yeni kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Bölümümüz Türkçe ve tam zamanlı olarak Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi programı adı altında eğitim vermektedir. Gıda İşleme Bölümünde; Bir Dr. Öğretim Üyesi, İki Öğretim Görevlisi olmak üzere üç akademik ve idari personel olarak bir teknisyen görev yapmaktadır. Bölümümüze ait; mikrobiyoloji laboratuvarı, patojen laboratuvarı, proses laboratuvarı ve kimya laboratuvarı bulunmaktadır. Birimin faaliyet alanları; Eğitim öğretim faaliyetleri (Ön Lisans eğitimi), araştırma ve geliştirme faaliyetleri, toplumsal katkı olarak sınıflandırılır. Staj ile öğrenciler hem işyeri tecrübesi kazanmakta hem de sektörle iletişim kurarak iş bulma yeteneğine sahip olmaktadır. Ayrıca Birimimizde 3+1 iş yeri uygulamasına geçilerek nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemleriyle yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetleri edindirme yetisi kazandırılmaktadır.
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Gıda Teknolojisi / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Öğr. Gör. Dr. Bülent TURAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alper Kürşat DEMİRKAYA
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Gıda Teknolojisi alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Alper Kürşat DEMİRKAYA
Staj Birim Sorumlusu Mesut KAPLAN
Staj Birim Sorumlusu Ebru GÜNEY FUNDA
Staj Birim Sorumlusu Gamze KOÇER ALAŞALVAR
Staj Birim Sorumlusu EREN YURTDAŞ
Staj Birim Sorumlusu Fatih TOZOĞLU
Program Sorumlusu Alper Kürşat DEMİRKAYA
Bologna Sorumlusu Alper Kürşat DEMİRKAYA
İntibak Not Girişi Sorumlusu Alper Kürşat DEMİRKAYA
İntibak Not Girişi Sorumlusu Mesut KAPLAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gamze KOÇER ALAŞALVAR
Amaç
Gıda bilimi alanın gereksinim duyduğu; gıda bilimi ve teknolojisi, gıda hijyeni ve halk sağlığı, toplum sağlığı refahının artırılmasını, standart ve kalitede gıda üretim tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması gibi farklı disipliner yöntemlerle ve değişik yönlerine ağırlık vererek; ülkeye, gerek öğretim ve gerekse bilgi üretimi konusunda fonksiyonel hizmetler sunacak gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli ara teknik eleman yetiştirmektir.
Hedef
Gıda endüstrisi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, alanıyla ilişkili sektörlerde teknik çalışmalar yapabilen mesleki yeterliliklere sahip elemanların yetiştirilmesini sağlamak ve bu alanda ülkemizin önde gelen eğitim kurumları arasında yer almak.