EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Bu bölümü bitiren öğrenciler; Gıdaların üretimi, kalitesi, yönetimi ve pazarlaması ile ilgili özel iş kollarında ve Tarım il müdürlüğü, kalite kontrol şubeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol laboratuvarları gibi kamu kurumlarında çalışabilirler.