EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı 31/01/2014 tarihinde açılmıştır. İlk öğrencilerini 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında alan program, 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 7 öğrenci ve 29 akademik personel (7 Profesör, 10 Doçent, 12 Dr.Öğr. Üyesi) ile eğitim öğretimini sürdürmektedir. Bu program kapsamında, enerji kaynaklarının elektriksel veya mekanik olarak kullanılabilir hale getirilene kadar bilgi toplama, hesaplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite-kontrol süreçlerini gerçekleştirebilme ve ayrıca halihazırda enerji üreten sistemlerin, çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak, verimini arttırma ve maliyeti düşürme çalışmalarını yürütebilme gibi konular yer almaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Enerji Sistemleri Mühendisliği - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜNDÜZ MERİÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet KURBAN
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Mustafa YILMAZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Enerji Sistemleri Mühendisliği - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Mehmet KURBAN
Bölüm Başkan Yardımcısı Nazım İMAL
Bologna Sorumlusu İdil IŞIKLI ESENER
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gürhan ERTAŞGIN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Tolga YÜKSEL
İntibak Not Girişi Sorumlusu Emre SÖNMEZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Mustafa YILMAZ
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yasemin ÖNAL
Ders Program Girişi Emrah DOKUR
Amaç
Doktora programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Hedef
Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır.Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur.Ülkemizde,kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak,sorumluluk sahibi,görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.