EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Doktora programına başvurabilmek için adayların; ABD/ASD akademik kurulunun öngördüğü bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eşdeğeri puanının en az 60 olması şartı aranır. Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 olması şartı aranır. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.