EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Enerji Mühendisliği alanında lisansüstü düzeyde belirli bir konuda güçlü bir alt yapıya sahip olmak.
2 Bilgilerini gerek teorik gerekse pratik uygulamalarda birleştirebilir ve kullanabilir donanımda olmak.
3 Enerji Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere çözümler üretebilir olmak.
4 Enerji verilerinin analizi için yazılım gibi teknolojik araçları yetkinlikle kullanabilmek.
5 Disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
6 Olaylara değişik açılardan bakabilmek.
7 Yaşam boyu öğrenimin önemini kavramış ve kendini sürekli geliştirmeye açık olmak.
8 Gerektiğinde inisiyatif ve bireysel sorumluluk alabilmek
9 Zamanını iyi kullanmayı bilmek.
10 Etik değerlere bağlı olmak.
11 Sosyal ve kültürel farklılıklara saygılı, ayırımcılığın her türlüsüne karşı olmak.
12 Enerji Mühendisliği ile ilgili farklı alanlardaki uzmanlarla işbirliği kurabilme becerisi kazanmak.
13 Soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazanmak
14 Konu ile ilgili mesleki ingilizceyi geliştirmek.