EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı (4 Zorunlu Dersler,6 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
ESM7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
ESM8000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
ESM8100 Yeterlik Yazılı Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
ESM8200 Yeterlik Sözlü Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 60,0
2022 - 2023 Seçmeli Dersler
ESM519 Enerji Kullanımı ve Çevresel Etkileri (FBE ESM DKT Dış Üniversite Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM524 Biyoyakıt Teknolojisi (FBE ESM DKT Dış Üniversite Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM531 Ekserji ve Entropi Analizi (FBE ESM DKT Dış Üniversite Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6001 Enerji Tabanlı Etkin Bina Tasarımı (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6002 Biyokütle ve Dönüşüm Özellikleri (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6003 İleri Isı ve Kütle Geçişi (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6004 Kömür Bilimi ve Teknolojisi (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6005 Nükleer Reaktör Teorisi (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6006 Yarı İletken Teknolojisi (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6007 Enerji Üretimi (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6008 Enerji İletim Dağıtım ve Tüketim (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6009 Enerji Sistemlerinin Kararlılığı (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6010 İleri Hesaplamalı Termodinamik (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6011 İleri Enerji Dönüşümleri (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6012 İleri Enerji Sistemleri Tasarımı (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6013 Nanoteknoloji ve Uygulama Alanları (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6014 Hibrit Zeki Sistemler (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6015 İleri Isı Değiştirgeçlerinin Analizi ve Uygulamaları (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6016 İleri Ekserji Analizi (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6017 Enerji Sistemlerinde SCADA (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6018 Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6019 İleri Mühendislik Matematiği (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6020 Eksergoekonomik ve Eksergoçevresel Analiz (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6021 Sayısal Görüntü İşleme ve Uygulamaları (FBE ESM DKT Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6900 Seminer (FBE ESM DKT Seminer Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
LEE5998 Akademik Türkçe (LEE Akademik Türkçe) Seçmeli Dersler Girmez 4 + 0 0,0 4,0
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (FBE ESM DKT Bilim Etiği Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0
LEE6901 Proje Hazırlama (LEE Proje Hazırlama) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 3,0 7,5