EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - DR

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı (4 Zorunlu Dersler,4 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
ESM7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
ESM8000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
ESM8100 Yeterlik Yazılı Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
ESM8200 Yeterlik Sözlü Zorunlu Girmez 0 + 0 0,0 15,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 60,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
ESM519 Enerji Kullanımı ve Çevresel Etkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM524 Biyoyakıt Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM531 Ekserji ve Entropi Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0
ESM6001 Enerji Tabanlı Etkin Bina Tasarımı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6002 Biyokütle ve Dönüşüm Özellikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6003 İleri Isı ve Kütle Geçişi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6004 Kömür Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6005 Nükleer Reaktör Teorisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6006 Yarı İletken Teknolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6007 Enerji Üretimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6008 Enerji İletim Dağıtım ve Tüketim Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6009 Enerji Sistemlerinin Kararlılığı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6010 İleri Hesaplamalı Termodinamik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6011 İleri Enerji Dönüşümleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6012 İleri Enerji Sistemleri Tasarımı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6013 Nanoteknoloji ve Uygulama Alanları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6014 Hibrit Zeki Sistemler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6015 İleri Isı Değiştirgeçlerinin Analizi ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6016 İleri Ekserji Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6017 Enerji Sistemlerinde SCADA Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6018 Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6019 İleri Mühendislik Matematiği Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6020 Eksergoekonomik ve Eksergoçevresel Analiz Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6021 Sayısal Görüntü İşleme ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
ESM6900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5