• Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ESM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - -
ESM8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - -
ESM8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - - - - -
ESM8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
ESM519 Enerji Kullanımı ve Çevresel Etkileri - - - - - - - - - - - - - -
ESM524 Biyoyakıt Teknolojisi - - - - - - - - - - - - - -
ESM531 Ekserji ve Entropi Analizi - - - - - - - - - - - - - -
ESM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
ESM6001 Enerji Tabanlı Etkin Bina Tasarımı - - - - - - - - - - - - - -
ESM6002 Biyokütle ve Dönüşüm Özellikleri - - - - - - - - - - - - - -
ESM6003 İleri Isı ve Kütle Geçişi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6004 Kömür Bilimi ve Teknolojisi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6005 Nükleer Reaktör Teorisi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6006 Yarı İletken Teknolojisi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6007 Enerji Üretimi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6008 Enerji İletim Dağıtım ve Tüketim - - - - - - - - - - - - - -
ESM6009 Enerji Sistemlerinin Kararlılığı - - - - - - - - - - - - - -
ESM6010 İleri Hesaplamalı Termodinamik - - - - - - - - - - - - - -
ESM6011 İleri Enerji Dönüşümleri - - - - - - - - - - - - - -
ESM6012 İleri Enerji Sistemleri Tasarımı - - - - - - - - - - - - - -
ESM6013 Nanoteknoloji ve Uygulama Alanları - - - - - - - - - - - - - -
ESM6014 Hibrit Zeki Sistemler - - - - - - - - - - - - - -
ESM6015 İleri Isı Değiştirgeçlerinin Analizi ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - -
ESM6016 İleri Ekserji Analizi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6017 Enerji Sistemlerinde SCADA - - - - - - - - - - - - - -
ESM6018 Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler - - - - - - - - - - - - - -
ESM6019 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - - - - - -
ESM6020 Eksergoekonomik ve Eksergoçevresel Analiz - - - - - - - - - - - - - -
ESM6021 Sayısal Görüntü İşleme ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - -
ESM6900 Seminer - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Enerji Mühendisliği alanında lisansüstü düzeyde belirli bir konuda güçlü bir alt yapıya sahip olmak. 0
Bilgilerini gerek teorik gerekse pratik uygulamalarda birleştirebilir ve kullanabilir donanımda olmak. 0
Enerji Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere çözümler üretebilir olmak. 0
Enerji verilerinin analizi için yazılım gibi teknolojik araçları yetkinlikle kullanabilmek. 0
Disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 0
Olaylara değişik açılardan bakabilmek. 0
Yaşam boyu öğrenimin önemini kavramış ve kendini sürekli geliştirmeye açık olmak. 0
Gerektiğinde inisiyatif ve bireysel sorumluluk alabilmek 0
Zamanını iyi kullanmayı bilmek. 0
Etik değerlere bağlı olmak. 0
Sosyal ve kültürel farklılıklara saygılı, ayırımcılığın her türlüsüne karşı olmak. 0
Enerji Mühendisliği ile ilgili farklı alanlardaki uzmanlarla işbirliği kurabilme becerisi kazanmak. 0
Soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazanmak 0
Konu ile ilgili mesleki ingilizceyi geliştirmek. 0