EN
  • Anasayfa
  • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ESM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - -
ESM8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - -
ESM8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - - - - -
ESM8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
ESM519 Enerji Kullanımı ve Çevresel Etkileri - - - - - - - - - - - - - -
ESM524 Biyoyakıt Teknolojisi - - - - - - - - - - - - - -
ESM531 Ekserji ve Entropi Analizi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6001 Enerji Tabanlı Etkin Bina Tasarımı - - - - - - - - - - - - - -
ESM6002 Biyokütle ve Dönüşüm Özellikleri 4,3 5 5 5 5 4,3 5 5 4 5 5 5 5 5
ESM6003 İleri Isı ve Kütle Geçişi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6004 Kömür Bilimi ve Teknolojisi 5 4,6 4,6 4,8 4,4 4,4 5 4,6 5 5 4,2 5 5 5
ESM6005 Nükleer Reaktör Teorisi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6006 Yarı İletken Teknolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ESM6007 Enerji Üretimi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6008 Enerji İletim Dağıtım ve Tüketim - - - - - - - - - - - - - -
ESM6009 Enerji Sistemlerinin Kararlılığı - - - - - - - - - - - - - -
ESM6010 İleri Hesaplamalı Termodinamik - - - - - - - - - - - - - -
ESM6011 İleri Enerji Dönüşümleri - - - - - - - - - - - - - -
ESM6012 İleri Enerji Sistemleri Tasarımı - - - - - - - - - - - - - -
ESM6013 Nanoteknoloji ve Uygulama Alanları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ESM6014 Hibrit Zeki Sistemler - - - - - - - - - - - - - -
ESM6015 İleri Isı Değiştirgeçlerinin Analizi ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - -
ESM6016 İleri Ekserji Analizi - - - - - - - - - - - - - -
ESM6017 Enerji Sistemlerinde SCADA - - - - - - - - - - - - - -
ESM6018 Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler - - - - - - - - - - - - - -
ESM6019 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - - - - - -
ESM6020 Eksergoekonomik ve Eksergoçevresel Analiz - - - - - - - - - - - - - -
ESM6021 Sayısal Görüntü İşleme ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - -
ESM6900 Seminer - - - - - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
LEE6901 Proje Hazırlama - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Enerji Mühendisliği alanında lisansüstü düzeyde belirli bir konuda güçlü bir alt yapıya sahip olmak. 7,05
Bilgilerini gerek teorik gerekse pratik uygulamalarda birleştirebilir ve kullanabilir donanımda olmak. 7,15
Enerji Mühendisliği alanında karşılaştığı problemlere çözümler üretebilir olmak. 7,15
Enerji verilerinin analizi için yazılım gibi teknolojik araçları yetkinlikle kullanabilmek. 7,22
Disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 7,07
Olaylara değişik açılardan bakabilmek. 6,83
Yaşam boyu öğrenimin önemini kavramış ve kendini sürekli geliştirmeye açık olmak. 7,29
Gerektiğinde inisiyatif ve bireysel sorumluluk alabilmek 7,15
Zamanını iyi kullanmayı bilmek. 6,93
Etik değerlere bağlı olmak. 7,29
Sosyal ve kültürel farklılıklara saygılı, ayırımcılığın her türlüsüne karşı olmak. 7,00
Enerji Mühendisliği ile ilgili farklı alanlardaki uzmanlarla işbirliği kurabilme becerisi kazanmak. 7,29
Soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazanmak 7,29
Konu ile ilgili mesleki ingilizceyi geliştirmek. 7,29