EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bir ülke ekonomisinde iki sektörden biri olarak yer alan kamu ekonomisinde, piyasa ekonomisinin karşıtı olarak kamu ekonomisinin işleyiş kuralları incelenir. Yüksek lisans programımızda kamu ekonomisi bilgisi tarihi, iktisadi, hukuki ve siyasi bakımdan tüm yönleriyle öğrencilere sunulmaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Maliye - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
Program EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Maliye - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Maliye Yüksek lisans programının amacı, başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektör kuruluşlarında uzman olarak çalışacaklara mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi alanında ileri düzey becerileri kazandırmayı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini artırmayı, doktora çalışmalarına hazırlamayı hedeflemektedir.
Hedef
Mali mevzuata hakim, maliye alanında yeni gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, mali, sosyal ve ekonomik konularda ileri düzeyde bilgi ve beceri kazanmış, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek ileri düzey bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.