EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bir ülke ekonomisinde iki sektörden biri olarak yer alan kamu ekonomisinde, piyasa ekonomisinin karşıtı olarak kamu ekonomisinin işleyiş kuralları incelenir. Yüksek lisans programımızda kamu ekonomisi bilgisi tarihi, iktisadi, hukuki ve siyasi bakımdan tüm yönleriyle öğrencilere sunulmaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Maliye - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Maliye - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Filiz EKİNCİ
Program Sorumlusu Semra ALTINGÖZ ZARPLI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Filiz EKİNCİ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Yasin ACAR
İntibak Not Girişi Sorumlusu Şebnem EKERYILMAZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu İbrahim KESİCİ
Ders Program Girişi Gözde EŞ POLAT
Ders Program Girişi Adil AKINCI
Ders Program Girişi Şebnem EKERYILMAZ
Amaç
Hedef