EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Maliye - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜNDÜZ MERİÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet AK
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Maliye - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Ahmet AK
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Eda ÜNALAN
Program Sorumlusu Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Bologna Sorumlusu Gözde EŞ POLAT
İntibak Not Girişi Sorumlusu Semra ALTINGÖZ ZARPLI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Filiz EKİNCİ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Yasin ACAR
Ders Program Girişi Eda ÜNALAN
Ders Program Girişi Gözde EŞ POLAT
Ders Program Girişi Adil AKINCI
Ders Program Girişi Şebnem EKERYILMAZ
Amaç
Maliye Yüksek lisans programının amacı, başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektör kuruluşlarında uzman olarak çalışacaklara mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi alanında ileri düzey becerileri kazandırmayı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini artırmayı, doktora çalışmalarına hazırlamayı hedeflemektedir.
Hedef
Mali mevzuata hakim, maliye alanında yeni gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, mali, sosyal ve ekonomik konularda ileri düzeyde bilgi ve beceri kazanmış, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek ileri düzey bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.