EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
MLİ5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - -
MLİ7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
MLİ5001 Avrupa Birliği Maliyesi - - - - - - - - - - -
MLİ5002 Avrupa Birliği Vergi Hukuku - - - - - - - - - - -
MLİ5003 Borç Yönetimi ve Analizi - - - - - - - - - - -
MLİ5004 Bütçe Uygulamaları ve Politikası - - - - - - - - - - -
MLİ5005 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi - - - - - - - - - - -
MLİ5006 Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası - - - - - - - - - - -
MLİ5007 İktisadi Gelişme ve Vergileme - - - - - - - - - - -
MLİ5008 Kamu Ekonomisi Politikası - - - - - - - - - - -
MLİ5009 Kamu Ekonomisi Teorisi - - - - - - - - - - -
MLİ5010 Kamu Gelirleri Analizi - - - - - - - - - - -
MLİ5011 Kamu Harcamaları Analizi - - - - - - - - - - -
MLİ5012 Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri Analizi - - - - - - - - - - -
MLİ5013 Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergilendirilmesi - - - - - - - - - - -
MLİ5014 Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı - - - - - - - - - - -
MLİ5015 Maliye Politikası Analizi - - - - - - - - - - -
MLİ5016 Maliye Politikasında Yeni Yaklaşımlar - - - - - - - - - - -
MLİ5017 Maliye Tarihi - - - - - - - - - - -
MLİ5018 Politik İktisat - - - - - - - - - - -
MLİ5019 Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi - - - - - - - - - - -
MLİ5020 Sürdürülebilir Kalkınma - - - - - - - - - - -
MLİ5021 Uluslararası Mali Sorunlar - - - - - - - - - - -
MLİ5022 Vergi Denetimi - - - - - - - - - - -
MLİ5023 Vergi İcra Hukuku - - - - - - - - - - -
MLİ5024 Vergi Sosyolojisi - - - - - - - - - - -
MLİ5025 Vergi Suç ve Cezaları - - - - - - - - - - -
MLİ5026 Vergi Teorisi ve Politikası - - - - - - - - - - -
MLİ5027 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları - - - - - - - - - - -
MLİ5028 Vergilemede Güncel Konular - - - - - - - - - - -
MLİ5029 Vergilendirmenin Anayasal Temelleri - - - - - - - - - - -
MLİ5030 Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı - - - - - - - - - - -
MLİ5031 E-Maliye Uygulamaları - - - - - - - - - - -
MLİ5900 Seminer - - - - - - - - - - -
MLİ5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Sosyal bilimler ve maliye alanında temel kavramsal bilgilere, teori ve uygulama ilişkisini kavrayacak yeterliliğe sahiptir. 0
Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşime hakimdir. 0
Toplumların ve mali değişimlerine ve neden- sonuç ilişkisine dair temel bilgilere sahiptir. 0
Alanının gerektirdiği araştırmaları yaparken hangi yöntemlerin izleneceği bilgisine sahip ve bu yöntemleri uygulayarak iktisat alanının gerektirdiği ileri düzey verileri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir. 0
Maliye alanıyla ilgili kuramsal bilgileri analiz edip, uygulamalardan elde ettiği sonuçları yorumlayabilme becerilerine sahiptir. 0
Uygulamalardan elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde rapor haline getirerek aktarabilme becerilerine sahiptir. 0
Maliye alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme becerilerine sahiptir. 0
Maliye ilgili sorunsalları tespit ederek alanına uygun yöntemler kullanarak çözüm yollara üretebilme becerilerine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili konularda bireysel veya grup halinde özgün çalışmalar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. 0
Alanıyla ilgili çalışmalarda ortaya çıkan problemlerin çözüm aşamasında hem bireysel hem de grup içerisinde üzerine düşen sorumluluğu alabilme ve liderlik yapabilme özelliğine sahiptir. 0
0