EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2023-2024 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
MLİ5000 Tez Çalışması 3,8 3,6 3,4 3,8 3,2 3,4 3,4 3,4 4 3,6
MLİ7000 Uzmanlık Alan 4,2 3,8 4 4 4,2 3,8 3,6 4,2 3,8 3,8
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
MLİ5001 Avrupa Birliği Maliyesi - - - - - - - - - -
MLİ5002 Avrupa Birliği Vergi Hukuku - - - - - - - - - -
MLİ5003 Borç Yönetimi ve Analizi - - - - - - - - - -
MLİ5004 Bütçe Uygulamaları ve Politikası - - - - - - - - - -
MLİ5005 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MLİ5006 Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası - - - - - - - - - -
MLİ5007 İktisadi Gelişme ve Vergileme 4,2 4 4,2 4 4,2 3,8 3,8 3,5 3,5 3,2
MLİ5008 Kamu Ekonomisi Politikası - - - - - - - - - -
MLİ5009 Kamu Ekonomisi Teorisi 4 2,7 3,7 2,7 4,3 1,3 3,3 4,3 1,7 1,3
MLİ5010 Kamu Gelirleri Analizi - - - - - - - - - -
MLİ5011 Kamu Harcamaları Analizi - - - - - - - - - -
MLİ5012 Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri Analizi - - - - - - - - - -
MLİ5013 Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergilendirilmesi - - - - - - - - - -
MLİ5014 Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı - - - - - - - - - -
MLİ5015 Maliye Politikası Analizi 4,4 3,6 4,2 3,4 3,6 4,2 3,6 3 3,6 2,8
MLİ5016 Maliye Politikasında Yeni Yaklaşımlar - - - - - - - - - -
MLİ5017 Maliye Tarihi - - - - - - - - - -
MLİ5018 Politik İktisat 3,1 3,1 3,5 2,9 3,8 3,1 3,4 3,2 3,4 3
MLİ5019 Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi - - - - - - - - - -
MLİ5020 Sürdürülebilir Kalkınma - - - - - - - - - -
MLİ5021 Uluslararası Mali Sorunlar - - - - - - - - - -
MLİ5022 Vergi Denetimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MLİ5023 Vergi İcra Hukuku 4,6 4,6 4,8 4,6 4,8 4,6 4,8 4,4 4,6 4,8
MLİ5024 Vergi Sosyolojisi - - - - - - - - - -
MLİ5025 Vergi Suç ve Cezaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MLİ5026 Vergi Teorisi ve Politikası - - - - - - - - - -
MLİ5027 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları - - - - - - - - - -
MLİ5028 Vergilemede Güncel Konular 2,8 2,8 2,8 3,8 3,6 2,2 2,8 2,8 3 3
MLİ5029 Vergilendirmenin Anayasal Temelleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MLİ5030 Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı - - - - - - - - - -
MLİ5031 E-Maliye Uygulamaları 3,8 3,2 3 2,8 3,4 2,6 2,2 2,6 2,2 1,4
MLİ5900 Seminer 4,2 4,4 3,2 3,8 4,6 3,6 4,2 4,2 3,8 3,4
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Sosyal bilimler ve maliye alanında temel kavramsal bilgilere, teori ve uygulama ilişkisini kavrayacak yeterliliğe sahiptir. 10,66
Alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşime hakimdir. 10,06
Toplumların ve mali değişimlerine ve neden- sonuç ilişkisine dair temel bilgilere sahiptir. 10,23
Alanının gerektirdiği araştırmaları yaparken hangi yöntemlerin izleneceği bilgisine sahip ve bu yöntemleri uygulayarak iktisat alanının gerektirdiği ileri düzey verileri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir. 10,06
Maliye alanıyla ilgili kuramsal bilgileri analiz edip, uygulamalardan elde ettiği sonuçları yorumlayabilme becerilerine sahiptir. 10,76
Uygulamalardan elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde rapor haline getirerek aktarabilme becerilerine sahiptir. 9,50
Maliye alanıyla ilgili çalışmaları sözlü veya yazılı olarak topluluk önünde sunabilme becerilerine sahiptir. 9,95
Maliye ilgili sorunsalları tespit ederek alanına uygun yöntemler kullanarak çözüm yollara üretebilme becerilerine sahiptir. 10,04
Alanıyla ilgili konularda bireysel veya grup halinde özgün çalışmalar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. 9,66
Alanıyla ilgili çalışmalarda ortaya çıkan problemlerin çözüm aşamasında hem bireysel hem de grup içerisinde üzerine düşen sorumluluğu alabilme ve liderlik yapabilme özelliğine sahiptir. 9,07