EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı (2 Zorunlu Dersler,4 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
MLİ5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
MLİ7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2023-2024 Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe (LEE Akademik Türkçe) Seçmeli Dersler Girmez 4 + 0 0,0 4,0
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (SBE MALİYE Bilim Etiği Zorunlu Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 0,0 5,0
MLİ5001 Avrupa Birliği Maliyesi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5002 Avrupa Birliği Vergi Hukuku (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5003 Borç Yönetimi ve Analizi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5004 Bütçe Uygulamaları ve Politikası (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5005 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5006 Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5007 İktisadi Gelişme ve Vergileme (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5008 Kamu Ekonomisi Politikası (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5009 Kamu Ekonomisi Teorisi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5010 Kamu Gelirleri Analizi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5011 Kamu Harcamaları Analizi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5012 Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri Analizi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5013 Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergilendirilmesi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5014 Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5015 Maliye Politikası Analizi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5016 Maliye Politikasında Yeni Yaklaşımlar (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5017 Maliye Tarihi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5018 Politik İktisat (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5019 Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5020 Sürdürülebilir Kalkınma (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5021 Uluslararası Mali Sorunlar (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5022 Vergi Denetimi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5023 Vergi İcra Hukuku (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5024 Vergi Sosyolojisi (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5025 Vergi Suç ve Cezaları (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5026 Vergi Teorisi ve Politikası (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5027 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5028 Vergilemede Güncel Konular (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5029 Vergilendirmenin Anayasal Temelleri (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5030 Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5031 E-Maliye Uygulamaları (SBE MALİYE Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5900 Seminer (SBE MALİYE Seminer Zorunlu) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5