EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL

    ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )
  • EN
2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı (2 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
MLİ5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
MLİ7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2021 - 2022 Seçmeli Dersler
MLİ5001 Avrupa Birliği Maliyesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5002 Avrupa Birliği Vergi Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5003 Borç Yönetimi ve Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5004 Bütçe Uygulamaları ve Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5005 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5006 Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5007 İktisadi Gelişme ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5008 Kamu Ekonomisi Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5009 Kamu Ekonomisi Teorisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5010 Kamu Gelirleri Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5011 Kamu Harcamaları Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5012 Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5013 Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergilendirilmesi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5014 Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5015 Maliye Politikası Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5016 Maliye Politikasında Yeni Yaklaşımlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5017 Maliye Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5018 Politik İktisat Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5019 Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Analizi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5020 Sürdürülebilir Kalkınma Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5021 Uluslararası Mali Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5022 Vergi Denetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5023 Vergi İcra Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5024 Vergi Sosyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5025 Vergi Suç ve Cezaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5026 Vergi Teorisi ve Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5027 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5028 Vergilemede Güncel Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5029 Vergilendirmenin Anayasal Temelleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5030 Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5031 E-Maliye Uygulamaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
MLİ5900 Seminer Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
MLİ5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0