EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

MEZUNİYET KOŞULLARI

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için en az 90-120 AKTS olan zorunlu, seçmeli dersler ile tez dersinden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir.