GID209 - Gıdalarda Enstrumental Analiz ve Uygulamaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Gıdalarda Enstrumental Analiz ve Uygulamaları GID209 3 3 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
GIDA TEKNOLOJİSİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze anlatım ve uygulama
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut KAPLAN
Ders Veren Prof. Dr. Murat ALANYALIOĞLU
Amaç

Enstrümantal analiz teknikleri ve bu tekniklerin gıda analizleri amacıyla kullanılması hakkında teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerin kazandırılması

Ders İçeriği

Enstrümantal analiz temel bilgiler, Madde ışık etkileşimi ve etkileşim türleri, Rekfaktometri, polarimetri ve uygulamaları, Spektroskopik yöntemler ve uygulamaları, (Uv-Gb spektroskopisi ve IR spektroskopisi), Kromatografik yöntemler, türleri ve uygulamaları

Ders Kaynakları Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış ders notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 4 8
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 4 8
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 7 7
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 7 7
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 3 3
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 3 3
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 6 6 36
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 6 6 36
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 3 12
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 4 3 12
Uygulama 1 Uygulama 1 3 1 3
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 3 1 3
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 204
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 8
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Spektroskopik yöntemlerin temeli
2 Işın, ışık ve elektromanyetik spektrum
3 Madde ışın etkileşimi. ve etkileşim türleri
4 Refraktometri ve uygulamaları
5 Polarimetri ve uygulamaları
6 Spektroskopik yöntemlerin temeli ve Lambert-Beer yasası
7 Kalibrasyon ve kalibrasyon grafiği uygulamaları
8 Ara sınav
9 UV-Gb spektroskopisi ve uygulamaları
10 IR spektroskopisi ve uygulamaları
11 Spektroskopik gıda analiz uygulamaları 1
12 Spektroskopik gıda analiz uygulamaları 2
13 Kromatografik analiz yöntemleri
14 Kromatografik gıda analiz uygulamaları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Spektroskopik analiz yöntemlerinin uygulanabilmesi
Temel enstrumental analiz terimleri hakkında bilgi sahibi olunması
Kalibrasyon ve kalibrasyon grafiği çizme işlemlerini yapabilme
Refraktometrik ve polarimetrik analizlerin uygulanabilmesi
Kromatografik analiz yöntemlerinin uygulanabilmesi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Spektroskopik analiz yöntemlerinin uygulanabilmesi - - - - - - - - - - - - - - -
Temel enstrumental analiz terimleri hakkında bilgi sahibi olunması - - - - - - - - - - - - - - -
Kalibrasyon ve kalibrasyon grafiği çizme işlemlerini yapabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Refraktometrik ve polarimetrik analizlerin uygulanabilmesi - - - - - - - - - - - - - - -
Kromatografik analiz yöntemlerinin uygulanabilmesi - - - - - - - - - - - - - - -