EN
  • Anasayfa
  • TRK101 Türk Dili I (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
TRK101 - Türk Dili I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türk Dili I TRK101 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
GIDA TEKNOLOJİSİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Uzaktan Öğrenim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Halilibrahim ERTÜRK Öğr. Gör. Serdar ÖZDEMİR Öğr. Gör. Sabanur YILMAZ Öğr. Gör. Bihter ÜNAL Öğr. Gör. Murat YATAĞAN
Ders Veren
Amaç

Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dili sevgisini ve bilincini kazandırmak. Hayatın her alanında ve her meslek grubunda gerekli olan dilin doğru, güzel ve etkili kullanılması. Öğrencilere her alanda kendilerini yeterli ve açık bir biçimde ifade edebilme becerisinin kazandırılması. Mesleki yönden çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmak.

Ders İçeriği

Dil nedir? Dilin sosyal hayattaki rolü ve önemi, dil ve kültür arasındaki ilişki, yeryüzündeki diller ve dil türleri, Türk dilinin tarihi gelişimi, Türklerin kullandığı başlıca alfabeler ve Türk dilinin bugünkü durumu, Türkçede sesler ve Türkçenin ses özellikleri, kelime ve cümle bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları ve Türkçenin güncel sorunları.

Ders Kaynakları BOZ, Erdoğan (2004). Türkiye Türkçesi Grameri, Türk Dili ve Kompozisyon, Afyon Eğitim, Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyon
AKSAN, Doğan (2009). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
GÜLENSOY, Tuncer (2010). Türkçe El Kitabı (6. Baskı), Akçağ Yay. Ankara.
KOLCU, Hasan (Başkanlığında) (2012). Türk Dili, Umuttepe Yay. Kocaeli.
KORKMAZ, Zeynep v.d. (1997). Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK Yay, Ankara.
GÜLSEVİN, Gürer; BOZ, Erdoğan; AYPAY, İrfan; SARI, Mehmet (2004). Türk Dili ve Kompozisyon, Afyon Eğitim, Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı yay. Afyonkarahisar.
SARI, Mehmet (2011). Fakülte ve Yüksekokullar için Türk Dili Ders Kitabı, Okutman Yay. Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (2010). “Yeryüzündeki Diller”, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yay. Bursa.
ERCİLASUN, Ahmet B. (2010). “Türkçede Seslerin Sınıflandırılması”, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yay. Bursa.
GÖKER, Osman (1998). Üniversite Öğrencileri İçin Türkçe, Doğuş Matbaacılık, Ankara.
HATİBOĞLU, A. Necip (2003). Üniversitede Türk Dili, Barış Yayınevi, Ankara.
HENGİRMEN, Mehmet (2007). Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınları, Ankara.
DOĞAN, Enfel (2012). Türkçe Cümle Bilgisi I, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ERGİN, Muharrem (1998). Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Basım Yayım Tanıtım. İstanbul.
BİLGEGİL, Kaya (1963). Türkçe Dilbilgisi I-II, Ankara.
GABAİN, A.Von. Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay. Ankara, 2007.
KARAHAN, Leyla (2010). Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara
PİLANCI, Hülya (2006). Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayını, No:1473, Eskişehir.
TUĞLUK, İbrahim Halil (2016). Türk Dili-Yazılı ve Sözlü Anlatım, Gazi Kitabevi, Ankara.
Yazım Kılavuzu (2012).Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
KÜLTÜRAL, Zühal (2009). Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi, Simurg Yayınları, İstanbul.
SAUSSURE, F. (2001). Genel Dilbilim Dersleri (Çev.: Berke Vardar), Multilingual Yay. İstanbul.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 1 1 1
Final Final 4 1 4
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Toplam İş Yükü (Saat) 51
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dil nedir? Dilin sosyal hayattaki rolü ve önemi. Dil ve kültür arasındaki ilişki.
2 Yeryüzündeki diller ve dil türleri
3 Türk dilinin tarihi gelişimi.
4 Türklerin kullandığı başlıca alfabeler ve Türk dilinin bugünkü durumu.
5 Türkçede sesler ve Türkçenin ses özellikleri (Fonetik)
6 Kelime Bilgisi (Morfoloji).
7 Cümle bilgisi (Sözdizimi).
8 Ara Sınav - Yazım Kuralları - I.
9 Yazım Kuralları - II.
10 Noktalama işaretleri- I.
11 Noktalama işaretleri- II.
12 Anlatım bozuklukları - I.
13 Anlatım bozuklukları - II.
14 Türkçenin güncel sorunları.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Cümleyi öğelerine ayırır, cümlede kullanılan kelime gruplarını bilir. Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. Yazım kurallarını dikkat ederek yazı yazar.
Dilin tanımını yapar, dilin millet hayatındaki yerini ve önemini bilir. Yeryüzündeki dillerin köken ve yapı bakımından sınıflandırılması konusunda yorum yapar.
Türk dilinin hangi dil ailesi içerisinde yer aldığını bilir. Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkları ayırt eder. Türk dilinin belgelerle takip edilebilen dönemlerini ve bu dönemler içerisindeki başlıca gelişmeleri yorumlar.
Anlatım bozukluğu bulunan cümleleri tespit edip bunlardaki bozuklukları giderir. Türkçedeki ses olaylarını bilip örnekler üzerinde tespit eder.
Kelimenin tanımını yapar, kelimeleri ek ve köklerine ayırır. Nitelik ve işlev bakımından kelime türlerini ayırt eder
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Cümleyi öğelerine ayırır, cümlede kullanılan kelime gruplarını bilir. Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. Yazım kurallarını dikkat ederek yazı yazar. - - - - - - - - - - - - - - -
Dilin tanımını yapar, dilin millet hayatındaki yerini ve önemini bilir. Yeryüzündeki dillerin köken ve yapı bakımından sınıflandırılması konusunda yorum yapar. - - - - - - - - - - - - - - -
Türk dilinin hangi dil ailesi içerisinde yer aldığını bilir. Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkları ayırt eder. Türk dilinin belgelerle takip edilebilen dönemlerini ve bu dönemler içerisindeki başlıca gelişmeleri yorumlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Anlatım bozukluğu bulunan cümleleri tespit edip bunlardaki bozuklukları giderir. Türkçedeki ses olaylarını bilip örnekler üzerinde tespit eder. - - - - - - - - - - - - - - -
Kelimenin tanımını yapar, kelimeleri ek ve köklerine ayırır. Nitelik ve işlev bakımından kelime türlerini ayırt eder - - - - - - - - - - - - - - -