• Anasayfa
  • TAR103 Eskiçağ Ön Asya Tarihi (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
TAR103 - Eskiçağ Ön Asya Tarihi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Eskiçağ Ön Asya Tarihi TAR103 1 3 + 0 6,0 Pdf
Birim Bölüm
TARİH
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Ön Asya coğrafyası belirlenir. Bu coğrafyanın önemli bir kısmını teşkil eden Mezopotamya, İran ve Mısır coğrafyasında eski çağlarda kurulan medeniyetler hakkında bilgi verilir, araştırma verileri, kaynak kitaplar üzerinde durulur.
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK
Ders Veren Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK
Amaç

Yazının icadından Ortaçağların başlarına kadar Mezopotamya, Mısır ve İran uygarlıklarının kökenleri, coğrafyaları, siyasi, idari, iktisadi, sosyal ve kültürel yapıları hakkında bilgi vermek.

Ders İçeriği

Eskiçağ Mezopotamya uygarlıkları olan Sümerler, Akkadlar, Assurlular, Babilliler ve Elamlıların kökenleri, yaşadıkları coğrafyaları ve siyasi tarihlerinin ana hatları. Ön Asya İran uygarlıkları olan Medyalılar, Persler, Selevkoslar ve Partların kökenleri yaşadıkları coğrafyalar ve siyasi tarihleri. Mısır uygarlığının ana ve ara dönemlerinin ana hatları.

Ders Kaynakları Ahmet ALTUNGÖK, Siyasi Açıdan Arap-İran İlişkileri
Ahmet ALTUNGÖK, Eski İran'da Din ve Toplum
Ahmet ALTUNGÖK, İslam Öncesi İran'da Devlet ve Ekonomi
GÜNALTAY, Şemseddin, İran Tarihi
Yusuf Ziya ÖZER, Mısır Tarihi, Ankara
GÜNALTAY, Şemseddin, Yakın Şark; Elam ve Mezopotamya,
Suat GÖKALP, Mezopotamya Siyasi Tarihi
Arif Müfit Mansel, İlkçağ Tarihi
Arif Müfit MANSEL, Mısır ve Ege Tarihi Notları
Ayşe AFET İNAN, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti
KRAMER, Samuel Noah, Sümerler
Füruzan KINAL, Eski Mezopotamya Tarihi
S. Anderson, Asurlular
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 3 12 36
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 6 18
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 3 6 18
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 3 12 36
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 3 5 15
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 12 36
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 3 6 18
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 3 5 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 196
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,69
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Eskiçağ Tarihinin Kaynakları
2 Mezopotamya Coğrafyası ve Kültür Bölgeleri
3 Obaid Kültürü ve Sümer Uygarlığı
4 Mezopotamya'ya Sami Göçleri ve Akkade Uygarlığı
5 Subartu Coğrafyası ve Assur Uygarlığı
6 Amurru, Kassit ve Kalde Dönemi Babil Uygarlıkları
7 ARA SINAV
8 Mısır Coğrafyası ve Kültür Bölgeleri Hiyeroglif Yazısının Ortaya Çıkışı ve Tinitler Dönemi
9 Antik Dönem Mısır'ın Ana ve Ara Dönemleri
10 Antik Dönem Mısır'da Assur, Pers, Yunan ve Romalılar Dönemi
11 Antik İran Coğrafyası ve Kültür Bölgeleri
12 Batılı ve İslam Kaynaklara Göre Mitolojik Dönem İran
13 Medyalılar, Persler ve Selevkoslar
14 Final
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Eskiçağ Ön Asya coğrafyası ve uygarlıklarını tanır, bu uygarlıkların dünya tarihindeki yerini öğrenir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Eskiçağ Ön Asya coğrafyası ve uygarlıklarını tanır, bu uygarlıkların dünya tarihindeki yerini öğrenir. - - - - - - - - - - - - - -