• Anasayfa
  • TAR377 Osmanlı Mimarisi (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
TAR377 - Osmanlı Mimarisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Osmanlı Mimarisi TAR377 5 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
TARİH
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze-Örgün ve Saha İncelemesi
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Refik ARIKAN
Ders Veren Doç. Dr. Refik ARIKAN
Amaç

- Osmanlı Mimari Uslubunu tanıma, - Erken Dönem ve Klasik Dönem Osmanlı Mimari Eserlerini Mimari Plan ve Kullanılan Malzeme Açısından anlama, - Osmanlı Mimarisinin Türk-İslam Mimarisi İçerisindeki Yerini Kavrama

Ders İçeriği

Yüz yüze-Örgün ve Saha İncelemesi

Ders Kaynakları Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi.
DİA, Dolmabahçe Sarayı Maddesi
Oktay Aslanampa, Osmanlı Devri Mimarisi.
Ömer Lütfi Barkan, Süleymaniye Camii İnşası
Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinin İlk Devri.
Reşat Ekrem Koçu, Topkapı Sarayı
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 39 13 507
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 39 13 507
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 3 1 3
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 3 1 3
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 40 40
Final Final 1 60 60
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 40 40
Final Final 1 60 60
Toplam İş Yükü (Saat) 1220
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 47,84
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin Tanımı ve Mimari-Medeniyet İlişkisi Üzerine Değerlendirme
2 Temel Mimari Kavramlar
3 İslam ve Türk-İslam Mimarisine Bakış
4 Erken Osmanlı Mimarisinde Tek Kubbeli ve Zaviye Tipi Camiler
5 Erken Dönemin İlk Eserlerinin Yer Aldığı Bilecik Edebalı Vadisinde İnceleme
6 Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi ve Edirne Örnekleri
7 Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi ve İstanbul
8 Sinan Çağı ve Eserleri
9 Sinan ve Süleymaniye Camii’nin İnşası
10 Topkapı Sarayı
11 Osmanlı Mimarisinde Batılılaşma Dönemi
12 Dolmabahçe Sarayı
13 Batılı Üslupla İnşa Edilen İstanbul Camileri
14 Osmanlı Mimarisi Üzerine Değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Mimar Sinan’ın osmanlı Mimarisi İçin Önemini kavrar.
Osmanlı Mimarisinin Türk-İslam Mimarisi İçerisindeki Yerini ifade eder.
Klâsik Dönem Osmanlı Yapı türlerini ve yapı tipolojilerini plan, dış ve iç tasvir, malzeme-teknik ve süsleme özelliklerinin açısından öğrenir.
Osmanlı Mimarisi ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Mimar Sinan’ın osmanlı Mimarisi İçin Önemini kavrar. - - - - - - - - - - - - - -
Osmanlı Mimarisinin Türk-İslam Mimarisi İçerisindeki Yerini ifade eder. - - - - - - - - - - - - - -
Klâsik Dönem Osmanlı Yapı türlerini ve yapı tipolojilerini plan, dış ve iç tasvir, malzeme-teknik ve süsleme özelliklerinin açısından öğrenir. - - - - - - - - - - - - - -
Osmanlı Mimarisi ile ilgili temel kavramları açıklayabilir. - - - - - - - - - - - - - -