EN
  • Anasayfa
  • ARK325 Hellen ve Roma Keramiği I (2022 - 2023 / 5. Yarıyıl)
  • EN
ARK325 - Hellen ve Roma Keramiği I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Hellen ve Roma Keramiği I ARK325 5 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ARKEOLOJİ
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERPEHLİVAN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERPEHLİVAN
Amaç

Keramik buluntular, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında en çok sayıda ele geçen malzemeler arasında olup, alanın niteliği ve tarihlemesi hakkında bilgi verirler. Dersin öncelikli amacı, bölgesel akımları ve kronolojik gelişimi oturtmaktır.

Ders İçeriği

Kıta Yunanistan ve Batı Anadolu keramiği, klasik devirler. Hellenistik dönem keramiği. Roma keramiği, yeni formlar, bölgesel etkileşimler.

Ders Kaynakları R.M.Cook, Greek Painted Pottery, London, 1997
P. Dupont, East Grek Pottery, London, 1998
H.Thompson, Two Centuries of Hellenitic Pottery, Hesperia III, 1934, 311-480
B. Cohen, Attic Bilingual Vases and their Painters, New York, 1978
V.R. Anderson-Stojanovic, STOBI:The Hellenistic and Roman Pottery, 1992
S.I.Rotroff, Hellenistic Pottery, Athenian Imported Moldmade Bowls, The Athenian Agora XXII, Princeton 1982
J. Boardman, Early Grek Vase Painting, London, 1998
J. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, British Museum Press 1997
D.P.S. Peacock- D.F. Williams, Amphorae And The Roman Economy, 1985
J.P.Green, “ Gnathia and other Overpainted Wares of Italy and Sicily: A Survey”, Céramiques hellénistiques et romaines III, Paris 2001, 57-103
LRCW 2, Late Roman Coarse Wares Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, ed. M. Bonifay, J.-C. Treglia, Vol. I, BAR Int Ser. 1662 (I), Oxford 2007
J. Boardman, Siyah Figürlü Atina Vazoları, Londra, 1991
J. V. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, London, 1988
J.Boardman, Kırmızı Figürlü Atina Vazoları, Thames and Hudson, 1996
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 1 25 25
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 25 25
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 1 25 25
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 25 25
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kronoloji, kap formları ve işlevleri, üretim teknikleri
2 Protogeometrik - Geometrik Dönem ve Orientalizan Dönem
3 Attika siyah ve kırmızı figürlü keramiklerinin teknik özellikleri
4 Siyah Figür (Erken dönem: öncüler, Kleitias ve Ergotimos, Eksekias, Siana ve Küçük usta kyliksleri)
5 Nikosthenes Amphoraları, Panatheneia Amphoraları
6 Kırmızı Figür Tekniğine Giriş: Bilingual vazolar ve erken ressamlar. Geç Arkaik vazo ressamları
7 Ara Sınav
8 Olgun Klasik Dönem ve 4. yüzyıl Kırmızı figürlüleri (Kerch stili, Apulia üretimleri)
9 Beyaz zemin: Lagynos grubu, Hadra Hydriaları. Megara kaseleri ve kandiller
10 Roma’da keramik üretim teknikleri, atölyeler
11 Amphora üretimi, İtalyan Terra sigillatası
12 Roma’nın Doğu ve Batı Eyaletlerinde üretilen sigillatalar
13 Pişirme ve depolama kapları
14 Final
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Çanak çömleğin yayılım alanları
Kap formları hakkında bilgi
Antik Yunan kronolojisi hakkında bilgi
Keramik üretim süreçleri
Bölgesel üretimlerin tanınması
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Çanak çömleğin yayılım alanları - - - - - - - - - -
Kap formları hakkında bilgi - - - - - - - - - -
Antik Yunan kronolojisi hakkında bilgi - - - - - - - - - -
Keramik üretim süreçleri - - - - - - - - - -
Bölgesel üretimlerin tanınması - - - - - - - - - -