EN
  • Anasayfa
  • MLİ5001 Avrupa Birliği Maliyesi (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5001 - Avrupa Birliği Maliyesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Avrupa Birliği Maliyesi MLİ5001 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Avrupa Birliği'nin mali sistemi hakkında temel kavramları ve teorik bilgileri kavrayabilme, Avrupa Birliği'nin mali sorunlarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerisini kazanmak.

Ders İçeriği

Ekonomik Bütünleşme ve Kamu Maliyesi İlişkisi: Kuramsal Açıklamalar; Avrupa Bütünleşme Sürecinin Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Genişlemesi; Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi; Avrupa Birliği’nin Ortak Politikaları ve Finansmanı; Avrupa Birliği Bütçesi ve Hazırlık Süreci; AB Bütçesinin Gelir Kaynakları ve Harcamaları; Bütçe Dışı Finansman; Avrupa Birliği’nde Vergi Politikalarının Uyumu; Ekonomik ve Parasal Birlik ve Maliye Politikalarının Koordinasyonu; Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci ve Mali Etkileri.

Ders Kaynakları Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2004.
Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Fulya Mercimek, Ümit Demirhan, Osman Esen; “2008 Krizi ve Avrupa Birliği’ne Etkileri”, Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü, Uluslararası Sempozyum: Bildiriler ve Makaleler, 21-22 Ekim 2010, Sivas, Düzenleyen: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dünya Bankası, Maliye Bakanlığı ve Cumhuriyet Üniversitesi; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Basımevi, ss.215-238.
Feride Bakar, Mircan Yıldız Tokatlıoğlu; “Küresel Finansal Kriz Sürecinde Avrupa Birliği Vergi Politikaları”, Maliye Dergisi, (Temmuz-Aralık 2012), Sayı 163, ss.481-504.
Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Semih Şen, Halil Serbes; “Avrupa Birliği Borç Krizi ve Finansal Yardım Mekanizmaları”, Yard.Doç.Dr. Yaşar Methibay’a Armağan, Editör: Fatih Saraçoğlu, Muharrem Çakır; Gazi Kitabevi, Ankara, 2017.
Müge Hayriye Güvenç, “Avrupa Birliği Bütçesi: 2014-2020 Yıllarına İlişkin Çok Yıllı Mali Çerçeve”, Maliye Dergisi, (Temmuz-Aralık 2013), Sayı: 165, ss.259-274.
European Commission, European Union Public Finance, 2014.
European Commission, Report on Public Finance İn EMU 2016.
Nurettin Bilici, Avrupa Birliği ve Türkiye, Seçkin Kitabevi, Ankara,2012.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ekonomik Bütünleşme ve Kamu Maliyesi İlişkisi: Kuramsal Açıklamalar Ders
2 Avrupa Bütünleşme Sürecinin Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Genişlemesi Ders
3 Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi Ders
4 Avrupa Birliği’nin Ortak Politikaları ve Finansmanı Ders
5 Avrupa Birliği Bütçesi ve Hazırlık Süreci Ders
6 AB Bütçesinin Gelir Kaynakları ve Harcamaları Ders
7 Bütçe Dışı Finansman Ders
8 Avrupa Birliği’nde Vergi Politikalarının Uyumu Ders
9 Ekonomik ve Parasal Birlik ve Maliye Politikalarının Koordinasyonu Ders
10 Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci ve Mali Etkileri Ders
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
AB’de kamu maliyesi hakkında bilgi sahibi olma
Türkiye ve AB İlişkilerinin mali ve sosyal boyutları hakkında bilgi sahibi olma
Türkiye ve AB İlişkileri hakkında bilgi sahibi olma
AB’de vergi uyumlaştırması hakkında bilgi sahibi olma
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
AB’de kamu maliyesi hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - -
Türkiye ve AB İlişkilerinin mali ve sosyal boyutları hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - -
Türkiye ve AB İlişkileri hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - -
AB’de vergi uyumlaştırması hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - -