EN
  • Anasayfa
  • MLİ5004 Bütçe Uygulamaları ve Politikası (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5004 - Bütçe Uygulamaları ve Politikası
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Bütçe Uygulamaları ve Politikası MLİ5004 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI
Amaç

Maliye politikasının temel araçlarından biri olan devlet bütçesinden hangi koşullarda ve ne gibi amaçlar doğrultusunda yararlanılabileceğini ortaya koymak ve bu tür politikalarının uygulama sonuçları itibariyle oluşan sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirilmesini yapmaktır. Buna ilave olarak bütçe dengesi ve bütçe politikalarının makroekonomik göstergeler üzerindeki muhtemel etkileri de değerlendirilecektir.

Ders İçeriği

Ders, kamu kesiminden beklentilerle paralel biçimde gelişen bütçe tekniklerinin, belirlenen bütçe politikaları ve amaçlarına ulaşmada birer araç olarak kullanıldıklarına ilişkin teorik yaklaşımlar ve ülke uygulamalarına ilişkindir.

Ders Kaynakları Kamu Bütçesi EKİN KİTABEVİ YAYINLARI Doç. Dr. Özhan Çetinkaya/ Prof. Dr. Nihat Edizdoğan
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu bütçesinin fonksiyon ve ilkeleri
2 Bütçe sistemleri, farklılıkları, bütçe ilkeleri yönünden değerlendirmesi
3 Bütçe sınıflandırmasına esas teşkil eden analitik bütçe sınıflandırması, (ABS) Harcamalar-Gelirler ve açık ve Fazlanın sınıflandırması
4 Stratejik plana dayalı performansa esaslı bütçeleme unsurları veya hazırlama safhaları
5 Merkezi yönetim bütçe sürecinin, hazırlama, görüşülme ve kanunlaştırma, uygulama ve denetim safhaları
6 Bütçenin çok yıllı hazırlanmasına ilişkin işlemler ve Orta vadeli harcama plan ve programı ile ilişkisi
7 Ara sınav
8 Türkiye´de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile uygulamaya konulan iç denetim ile Mali Kontrol´un önemi, özellikleri ve aralarındaki farklar
9 Merkezi yönetim bütçesine göre edinilen bilgileri kullanarak diğer bütçe türlerini de öğrenme ve değerlendirme
10 Türkiye´de kamu ihale sistemi ve Merkezi yönetim bütçesinden pay alan idarelerle Mahalli idarelerin satın alma türleri ve bunlara ilişkin parasal sınırlar
11 Bütçe dengesini ve bütçe politikalarının makro ekonomik göstergeler üzerindeki muhtemel etkilerini inceleme ve değerlendirme
12 Devlet muhasebe sistemi ve Bütçe uygulamaları çerçevesinde Devlet Muhasebesi Kayıtları ( Monografi )
13 Devlet muhasebe sistemi, Bütçe uygulamaları çerçevesinde Devlet Muhasebesi Kayıtları ( Monografi )
14 Genel değerlendirme
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bütçenin çok yıllı hazırlanmasına ilişkin işlemleri , Beş Yıllık Kalkınma Planı ( BYKP ) ve Orta Vadeli Harcama Plan (OVP) ve Programı ile ilişkisini bilir ve değerlendirir.
Türkiye´de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile uygulamaya konulan iç denetim ile Mali Kontrol´un önemini, özelliklerini ve aralarındaki farkları bilir
Bütçe dengesini ve bütçe politikalarının makro ekonomik göstergeler üzerindeki muhtemel etkilerini inceler ve değerlendirir.
Bütçe sınıflandırmasına esas teşkil eden analitik bütçe sınıflandırmasını (ABS) Harcamalar-Gelirler ve açık ve Fazlanın sınıflandırması yönünden açıklar.
Kamu bütçesini fonksiyon ve ilkeleri ile tanımlar
Bütçe sistemlerini tanır farklılıklarını ayırt eder ve bütç ilkeleri yönünden değerlendirir
Merkezi yönetim bütçesine göre edinilen bilgileri kullanarak diğer bütçe türlerini de bilir ve değerlendiri
Devlet muhasebe sistemi ve Bütçe uygulamaları çerçevesinde Devlet Muhasebesi Kayıtları nı bilir
Stratejik plana dayalı performansa dayalı bütçelemeyi unsurları veya hazırlama safhaları ile bilir.
Türkiye´de kamu ihale sistemini ve Merkezi yönetim bütçesinde pay alan idarelerle Mahalli idarelerin satın alma türlerini ve bunlara ilişkin parasal sınırları bilir.
Merkezi yönetim bütçe sürecini, hazırlama, görüşülmesi ve kanunlaştırma, uygulama ve denetim safhaları itibariyle bilir ve değerlendirir.
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Bütçenin çok yıllı hazırlanmasına ilişkin işlemleri , Beş Yıllık Kalkınma Planı ( BYKP ) ve Orta Vadeli Harcama Plan (OVP) ve Programı ile ilişkisini bilir ve değerlendirir. - - - - - - - - - -
Türkiye´de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile uygulamaya konulan iç denetim ile Mali Kontrol´un önemini, özelliklerini ve aralarındaki farkları bilir - - - - - - - - - -
Bütçe dengesini ve bütçe politikalarının makro ekonomik göstergeler üzerindeki muhtemel etkilerini inceler ve değerlendirir. - - - - - - - - - -
Bütçe sınıflandırmasına esas teşkil eden analitik bütçe sınıflandırmasını (ABS) Harcamalar-Gelirler ve açık ve Fazlanın sınıflandırması yönünden açıklar. - - - - - - - - - -
Kamu bütçesini fonksiyon ve ilkeleri ile tanımlar - - - - - - - - - -
Bütçe sistemlerini tanır farklılıklarını ayırt eder ve bütç ilkeleri yönünden değerlendirir - - - - - - - - - -
Merkezi yönetim bütçesine göre edinilen bilgileri kullanarak diğer bütçe türlerini de bilir ve değerlendiri - - - - - - - - - -
Devlet muhasebe sistemi ve Bütçe uygulamaları çerçevesinde Devlet Muhasebesi Kayıtları nı bilir - - - - - - - - - -
Stratejik plana dayalı performansa dayalı bütçelemeyi unsurları veya hazırlama safhaları ile bilir. - - - - - - - - - -
Türkiye´de kamu ihale sistemini ve Merkezi yönetim bütçesinde pay alan idarelerle Mahalli idarelerin satın alma türlerini ve bunlara ilişkin parasal sınırları bilir. - - - - - - - - - -
Merkezi yönetim bütçe sürecini, hazırlama, görüşülmesi ve kanunlaştırma, uygulama ve denetim safhaları itibariyle bilir ve değerlendirir. - - - - - - - - - -