MLİ5006 - Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası MLİ5006 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz-yüze, uzaktan
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Onur POLAT
Ders Veren Doç. Dr. Adil AKINCI
Amaç

Dersin amacı, gelişmekte olan ülkeler için maliye politikasının fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı, tüketim, tasarruf, istihdam, dış ticaret hacmi gibi çeşitli makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri ile birlikte incelemektir.

Ders İçeriği

Derste gelişmekte olan ülkelerde uygulanan daraltıcı/genişletici maliye politikası, maliye politikasının makroekonmik değişkenlere olan etkileri anlatılacaktır.

Ders Kaynakları
Açıldığı Öğretim Yılı 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 20
Ödev (Sunum) 20
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11