EN
  • Anasayfa
  • MLİ5008 Kamu Ekonomisi Politikası (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5008 - Kamu Ekonomisi Politikası
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Ekonomisi Politikası MLİ5008 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı öğrencilerin kamu ekonomisi alanının temel konularını ve yöntemlerini öğrenmesini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Piyasa başarısızlıkları ve kamusal tercih yazını çerçevesinde seçilmiş bazı konular için devletin ekonomiye müdahale alanları incelenmektedir.

Ders Kaynakları Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural, Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikaları, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Etkinlikle adalet arasında piyasa ve devlet
2 Kamu kesiminin büyüklüğü
3 Devlet ekonomi ilişkisi ile ilgili temel yaklaşımlar
4 Refah ekonomisi etkinlik kriterinde
5 Refah ekonomisi : toplum tercihleri farklılaşınca
6 Kamusal mallar
7 Ara Sınav
8 Kamusal malların finansmanı
9 Dışsallıklar ve kamusal çözümü
10 Pozitif dışsallıkar
11 Asimetrik bilgi
12 Monopol ve doğal tekel
13 Vergilemenin gelir dağılımı üzerine etkisi
14 Vergilemenin etkinlik üzerine etkisi
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türkiye’de devletin ekonomideki payı
Türkiye’de özelleştirmeler
Konu ile ilgili yaklaşımlar
Devletin ekonomideki yeri ve önemi Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Türkiye’de devletin ekonomideki payı - - - - - - - - - -
Türkiye’de özelleştirmeler - - - - - - - - - -
Konu ile ilgili yaklaşımlar - - - - - - - - - -
Devletin ekonomideki yeri ve önemi - - - - - - - - - -