EN
  • Anasayfa
  • MLİ5010 Kamu Gelirleri Analizi (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5010 - Kamu Gelirleri Analizi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Gelirleri Analizi MLİ5010 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Örgün eğitim
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı, kamu gelirleriyle ilgili temel bilgileri, kamu gelirlerinin çeşitler ve ekonomik etkileri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

Ders İçeriği

En önemli kamu gelirleri olan vergilerin türleri, özellikleri başta olmak üzere, diğer kamu gelirleri olan borçlanma ve parafiskal gelirler kamu gelirleri analizi dersinin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kaynakları Nazan SUSAM, Kamu Maliyesi , Beta Yayıncılık, İstanbul
Nihat EDİZDOĞAN, Özhan ÇETİN & Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi,Bursa
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu Gelirleri Kavramı Ders
2 Kamu Gelirlerinin Kapsamı ve Sınıflandırılması Ders
3 Kamu Finansmanı ve Kamu Gelir Türleri Ders
4 Kamu Gelirlerinin Türkiye'deki Yapısı ve Gelişimi Ders
5 Kamu Gelirlerinden Vergilemenin Tarihsel Gelişimi ve Amacı Ders
6 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergileme Yapısının Analizi Ders
7 Vergilemenin Ekonomik Etkileri Ders
8 Ara Sınav Ders
9 Kamu Borçlarının Tanımı ve Önemi Ders
10 Borçlanma ile Vergi Arasındaki Farklar Ders
11 Kamunun Borçlanma Nedenleri Ders
12 Kamu Borçlarının Sınıflandırılması Ders
13 Kamu Borç Yönetimi Ders
14 Parafiskal Gelirlerin Tanımı, Sınıflandırılması ve Ekonomik Etkileri Ders
15 Final Sınavı Ders
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergilemenin amacını, gelişimini ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla nasıl kullanıldığını açık bir biçimde kavrar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Kamu gelirleri arasındaki temel farkları ve ekonomik etkilerini kavrar Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Parafiskal gelirlerin ekonomi içerisindeki rolünü kavrar Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Kamu borçlarının gelişimini kavrar Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Vergilemenin amacını, gelişimini ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla nasıl kullanıldığını açık bir biçimde kavrar. - - - - - - - - - -
Kamu gelirleri arasındaki temel farkları ve ekonomik etkilerini kavrar - - - - - - - - - -
Parafiskal gelirlerin ekonomi içerisindeki rolünü kavrar - - - - - - - - - -
Kamu borçlarının gelişimini kavrar - - - - - - - - - -