EN
  • Anasayfa
  • MLİ5011 Kamu Harcamaları Analizi (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5011 - Kamu Harcamaları Analizi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Harcamaları Analizi MLİ5011 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren Doç. Dr. Adil AKINCI
Amaç

Bu dersin amacı; kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkilerini, artış nedenlerini, maliye politikası aracı olarak kullanımlarını inceleme yeteneğini geliştirmektir.

Ders İçeriği

Kamu Harcamalarının Ekonomik Etkileri; Kamu Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri; Kamu Harcamalarının Artışlarının Artış Teorileri Bağlamında Değerlendirilmesi; Kamu Harcamalarının Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre İşlevleri; Küreselleşme Sürecinin Kamu Harcamaları Üzerindeki Etkileri; Kamu Harcamaları Artış ile Dışlama Etkisi İlişkisi; Türkiye’de 1980 Sonrası Döneminde Kamu Harcamalarının Bütçe İçindeki Gelişimi; Kamu Kesimi Finansman Açıkları ve Kamu Harcamaları; Ekonomik Kriz ve Kamu Harcamaları; Kamu Harcamalarının Denetimi ve Türkiye Uygulanması; Kamu Harcamaları ve Kalkınma Planları; Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Bütçe İçindeki Payı; Savunma Harcamaları ve Bütçe İçindeki Payı; Türkiye ve AB Açısından Kamu Harcamaların Karşılaştırılmalı Analizi

Ders Kaynakları Kamu Maliyesi (Abdurrahman AKDOĞAN) ve makale ve bilimsel yayınlar
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 20
Ödev (Sunum) 20
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu Harcamalarının Türleri
2 Kamu Harcamalarının Yapısı
3 Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
4 Kamu Harcamalarının Tanım Sorunu
5 Kamu Harcamalarının Sınıflandırmasına İlişkin Yaklaşımlar
6 Kamu Harcama Alan ve Boyutlarının Belirlenmesine İlişkin Düşünceler
7 Ara sınav
8 Kamu Harcama Politikasının Analizi
9 Türkiye'de Kamu Harcama Politikasının Sorunları
10 Avrupa Birliğinde Kamu Harcamaları
11 Avrupa Birliğinde Harcama Politikasının Sorunları
12 Dünyada Kamu Harcamaları ve Harcama Politikasının Sorunları
13 Kamu Harcamaları ve Harcama Politikasının Karşılaştırılması
14 Genel Değerlendirme
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Karar, uygulama ve davranışlarında maliye alanın ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Maliye alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar
Maliye alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Maliye lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Maliye alanına ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Karar, uygulama ve davranışlarında maliye alanın ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. - - - - - - - - - -
Maliye alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar - - - - - - - - - -
Maliye alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. - - - - - - - - - -
Maliye lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. - - - - - - - - - -
Maliye alanına ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. - - - - - - - - - -