EN
  • Anasayfa
  • MLİ5013 Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergilendirilmesi (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5013 - Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergilendirilmesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergilendirilmesi MLİ5013 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Bu derste öğrencilerin, kayıt dışı ekonominin gayri safi milli hasılaya oranını ortaya koymaya çalışarak ülke ekonomisine kimi etkilerini değerlendirebilmelerini, kayıt dışı ekonominin nedenleri ile özelliklerine değinerek kayıt dışı ekonominin vergilendirme yöntemleri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilmelerini, bilinçlendirilmelerini ve analiz edebilmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Bu derste, kayıt dışı ekonominin unsurları ve özellikleri, kayıt dışı ekonominin ortaya çıkış nedenleri, ülke ekonomisine olumsuz etkileri ve kayıt dışı ekonomiyi vergilendirme yöntemleri ele alınacaktadır.

Ders Kaynakları Kayıtdışı Ekonomi ve Karapara (Kerem Kaptangil) 2017
Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi (Ahmet Fazıl Özsoylu) 1996
Vergi ve istihdam politikası açısından kayıt dışı ekonomi (Fatih Acar) 2014
Önder, İ. (2001). Kayıtdışı ekonomi ve vergileme. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (23-24), 241-254.
Elgin, C. (2012). Vergiler ve kayıtdışı ekonomi: Bir değerlendirme ve Türkiye örneği.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kayıtdışı ekonomiye ilişkin genel bilgiler
2 Kayıtdışı ekonomiyi ölçme yöntemleri
3 Kayıtdışı ekonominin türleri
4 Kayıtdışı ekonominin nedenleri
5 Kayıtdışı ekonominin ortaya çıkardığı sorunlar
6 Kayıtdışı ekonominin pozitif yanı
7 Ara Sınav
8 Kayıtdışı ekonominin sorumluları
9 Kayıtdışı ekonomi konusundaki öneriler
10 Türkiyede kayıt dışı ekonomi
11 Türkiyede kayıtdışı ekonominin olumsuz etkileri
12 Türkiyede kayıtdışı ekonominin çözüm yolları
13 Türkiyede kayıtdışı ekonominin vergi yapısı üzerindeki etkileri
14 Türkiyede kayıtdışı ekonominin vergi oranları üzerideki etkileri
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kayıt dışı ekonominin çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olur.
Kayıt dışı ekonominin nedenleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olur.
Türkiye'de kayıt dışı ekonominin boyutlarını bilir.
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Kayıt dışı ekonominin çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - -
Kayıt dışı ekonominin nedenleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - -
Türkiye'de kayıt dışı ekonominin boyutlarını bilir. - - - - - - - - - -