EN
  • Anasayfa
  • MLİ5015 Maliye Politikası Analizi (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5015 - Maliye Politikası Analizi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Maliye Politikası Analizi MLİ5015 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren Doç. Dr. Yasin ACAR
Amaç

Bu ders temel iktisadi politikalardan biri olan maliye politikasının önemli noktalarını ve beraberinde oluşan akademik tartışmaları öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Devlet müdahalesi ve bu müdahalenin ekonomi üzerindeki etkileri dersin temel uğraşları arasındadır. Bu dersi alan öğrencilerin devletin iktisadi yaşantıya etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz etmesi beklenmekte; maliye politikası araçları, maliye politikası ve para politikası araçlarının etkileşimi ve makroekonomik yönetim konularına hakim olması beklenmektedir.

Ders İçeriği

Devlet Müdahalesi; İktisadi Yaklaşımlarda Devlet Müdahalesi; Makroekonomik Yönetim ve Devlet; Maliye Politikasının Amaçları ve Araçları; Maliye Politikasının Etkinliği; Çarpan Etkisi; IS-LM Modeli; Toplam Arz-Toplam Talep Modeli; Mundell-Fleming Modeli; Maliye ve Para Politikası Etkileşimi; Bütçe Açıkları: Ölçümü; Finanse Edilmesi ve Etkileri; Türkiye’de Maliye Politikası: Tarihsel Süreç; Maliye Politikasının Etkinliği; Krizler ve Maliye Politikası Üzerine Tartışmalar.

Ders Kaynakları Beyhan Ataç, Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, Ankara,2009
İsmail Türk, Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, Ankara,2009
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 15
Ödev 2 15
Ödev (Sunum) 20
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 2 2 4
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 20 1 20
Ödev 1 Ödev 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 192
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,53
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Maliye Politikasının Doğuşu ve Konusu
2 Maliye Politikasının Amaçları, Araçları ve Sınırları
3 Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
4 Kamu Ekonomisinin Önemi
5 Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
6 Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası(devam)
7 Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
8 Ara Sınavlar
8 Ara Sınavlar
10 Stagflasyon ve Maliye Politikası
11 Hazine- Merkez Bankası İlişkileri
12 İktisadi Kalkınma ve Maliye Politikası
13 Bütçe Açığı sorunu
14 Türkiye’de Ekonomik istikrar sorunu ve Maliye Politikası
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türkiye ve Dünyada uygulanan maliye politikaları hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme
Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının etkisini değerlendirebilme
Maliye politikası ile ilgili kavramsal çerçeveyi öğrenme ve.Maliye politikasının etkinliğine ilişkin temel tartışmaları değerlendirebilme
Maliye politikasının temel makro politikalarla ilişkisini öğrenme
Ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede maliye politikası araçlarını tespit edebilme uygulanabilecek politika araçlarını kullanabilme
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Türkiye ve Dünyada uygulanan maliye politikaları hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının etkisini değerlendirebilme 4 3 4 3 4 5 3 3 5 4
Maliye politikası ile ilgili kavramsal çerçeveyi öğrenme ve.Maliye politikasının etkinliğine ilişkin temel tartışmaları değerlendirebilme 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2
Maliye politikasının temel makro politikalarla ilişkisini öğrenme 5 4 5 4 2 4 3 2 4 2
Ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede maliye politikası araçlarını tespit edebilme uygulanabilecek politika araçlarını kullanabilme 4 4 4 3 5 4 5 4 2 3