EN
  • Anasayfa
  • MLİ5017 Maliye Tarihi (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5017 - Maliye Tarihi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Maliye Tarihi MLİ5017 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Maliye Tarihi dersinde amaç, kamu maliyesi pratiğine, ekonomik ve toplumsal gelişmeler temelinde tarihsel bir perspektiften bakmaktır.

Ders İçeriği

Derste öncelikle tarih metodolojisi üzerine bir tartışma yapılmakta, ardından dünya ve Türkiye Ekonomisi'nde yaşanan yakın dönemdeki gelişmeler ele alınmaktadır. Son olarak, Türkiye'deki kamu maliyesi uygulamaları yakın dönem itibariyle tartışılmaktadır.

Ders Kaynakları Giray F., (2018), Maliye Tarihi, Bursa, Ezgi Kitabevi
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Maliye tarihine giriş, maliye tarihinin konusu ve kapsamı
2 Tarihte mali olaylar, ilkçağda mali olaylar
3 Eski Roma ve eski yunanda mali olaylar
4 Ortaçağda mali olaylar, Yeni Çağda mali olaylar
5 İslam ülkelerinde mali olaylar
6 Batı ülkelerinde mali olaylar
7 Ara sınav
8 Osmanlıda kamu gelirleri
9 Osmanlıda örfi vergiler
10 Osmanlıda vergi toplama ve ödeme biçimleri
11 Osmanlı'da kamu giderleri
12 Osmanlı'da bütçe ve hazine işlemleri
13 Osmanlı'da maliye teşkilatı
14 Cumhuriyet döneminde mali olaylar
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tarihi mali olayların etkileri ve sonuçlarını tartışır
vergilemenin ve harcamaların safhalarını tanımlar
Osmanlıda mali bunalımın nedenlerini, gerçekleştirilen reformları ve Osmanlıda borçlanmanın gelişimini analiz eder
İlk çağ ve Orta çağda çeşitli ülkelerdeki mali olay ve düşünceleri karşılaştırır ve değerlendirir
İslam ülkelerinde ve Osmanlıda mali yapıyı, mali örgütü, toprak istemini unsurlarıyla değerlendirir
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Tarihi mali olayların etkileri ve sonuçlarını tartışır - - - - - - - - - -
vergilemenin ve harcamaların safhalarını tanımlar - - - - - - - - - -
Osmanlıda mali bunalımın nedenlerini, gerçekleştirilen reformları ve Osmanlıda borçlanmanın gelişimini analiz eder - - - - - - - - - -
İlk çağ ve Orta çağda çeşitli ülkelerdeki mali olay ve düşünceleri karşılaştırır ve değerlendirir - - - - - - - - - -
İslam ülkelerinde ve Osmanlıda mali yapıyı, mali örgütü, toprak istemini unsurlarıyla değerlendirir - - - - - - - - - -