EN
  • Anasayfa
  • MLİ5018 Politik İktisat (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5018 - Politik İktisat
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Politik İktisat MLİ5018 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine ekonomi politik yöntemin sunulmasıdır. Bu amaçla iktisadın ana akımı dışında kalan heterodoks yöntemler incelenir. Ders ekonomi politiğin kapsamı ve metodolojisi ile başlayıp daha sonra piyasa toplumunun kökenleri ve gelişiminin incelenmesi ile devam edecektir. Bu teorik tartışmalara ek olarak, ticari ve sanayi politikaları, yatırım ve finansman yöntemleri, gelir dağılımı ve küreselleşme gibi güncel konular da ele alınacaktır.

Ders İçeriği

Ekonomi Politiğin Kapsamı; Piyasa Toplumu; Kapitalizm üzerine eleştirel bakışlar; Kapitalizmin İstikrarı; Küresel Dünyada Kapitalizm.

Ders Kaynakları Funda TELATAR Politik İktisat Politikası, İmaj Yayınevi, 2004
Funda Telatar, Politik İktisat Politikası, İmaj Yayınevi, 2004
İbrahim Bakırtaş,Ekonomik Analizleri Ve Ekonomiye Yansımalarıyla Politik Aktörler, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, 2007
İbrahim BAKIRTAŞ Ekonomik Analizleri Ve Ekonomiye Yansımalarıyla Politik Aktörler, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, 2007
Açıldığı Öğretim Yılı 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Ödev 1 Ödev 1 40 1 40
Ödev 2 Ödev 2 40 1 40
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 194
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,61
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İktisat ve politik iktisat, politik iktisatın tarihi
2 Politik iktisatta yaklaşımlar: klasik liberal Yaklaşım
3 Politik iktisatta yaklaşımlar: Radikal Yaklaşım
4 Politik iktisatta yaklaşımlar: Muhafazakar Yaklaşım
5 Politik iktisatta yaklaşımlar: Modern Liberal Yaklaşım
6 Devlet ve piyasa
7 ARA SINAV
8 Yoksulluk ve eşitsizlik
9 Politika iktisat etkileşiminin tarihsel gelişimi
10 Karar alma süreçlerinin ekonomik analizi
11 Siyasal karar alma mekanizmasında politik aktörler ve işlevleri
12 Arrow Teoremi ve oylama paradoksu
13 Kamu tercihi teorisi ve Anayasal iktisat
14 Toplum ve Politik İktisat
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Politik iktisatın ortaya çıkışı ile Kamu tercihi teorisinin ve anayasal politik iktisadın felsefi temellerinin incelenmesini sağlamak
Siyasetin ekonomik süreçler üstündeki etkisini ve iktisadi koşulların siyaset üstündeki etkisini, yani iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini sağlamak
Politik karar alma mekanizmalarında politik aktörlerin birbirleri arasındaki etkileşimlerini sağlamak.
Politik iktisatın ortaya çıkışı ile Kamu tercihi teorisinin ve anayasal politik iktisadın felsefi temellerinin incelenmesi sağlamak.
Siyasetin ekonomik süreçler üstündeki etkisini ve iktisadi koşulların siyaset üstündeki etkisini, yani iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini sağlamak.
Politik iktisatın temel unsurlarını, amaç, araçlarını öğrenerek, kamuda oylama ve çıkar gurupları hakkında bilgi sahibi olmaktadır
Politik iktisatın temel unsurlarını, amaç, araçlarını öğrenerek, kamuda oylama ve çıkar gurupları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
Politik karar alma mekanizmalarında politik aktörlerin birbirleri arasındaki etkileşimlerini sağlamak
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Politik iktisatın ortaya çıkışı ile Kamu tercihi teorisinin ve anayasal politik iktisadın felsefi temellerinin incelenmesini sağlamak 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3
Siyasetin ekonomik süreçler üstündeki etkisini ve iktisadi koşulların siyaset üstündeki etkisini, yani iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini sağlamak 4 3 5 2 4 3 1 5 4 3
Politik karar alma mekanizmalarında politik aktörlerin birbirleri arasındaki etkileşimlerini sağlamak. 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3
Politik iktisatın ortaya çıkışı ile Kamu tercihi teorisinin ve anayasal politik iktisadın felsefi temellerinin incelenmesi sağlamak. 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3
Siyasetin ekonomik süreçler üstündeki etkisini ve iktisadi koşulların siyaset üstündeki etkisini, yani iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini sağlamak. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Politik iktisatın temel unsurlarını, amaç, araçlarını öğrenerek, kamuda oylama ve çıkar gurupları hakkında bilgi sahibi olmaktadır 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2
Politik iktisatın temel unsurlarını, amaç, araçlarını öğrenerek, kamuda oylama ve çıkar gurupları hakkında bilgi sahibi olmaktadır. 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3
Politik karar alma mekanizmalarında politik aktörlerin birbirleri arasındaki etkileşimlerini sağlamak 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4