EN
  • Anasayfa
  • MLİ5000 Tez Çalışması (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5000 - Tez Çalışması
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Tez Çalışması MLİ5000 0 + 1 20,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren Prof. Dr. Filiz EKİNCİ Doç. Dr. Yasin ACAR Doç. Dr. Adil AKINCI Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EKERYILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI Doç. Dr. Onur POLAT
Amaç

Öğrencilerin tez sürecini yönetmek ve yönlendirmektir.

Ders İçeriği

Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.

Ders Kaynakları Zeynel Dinler; Bilimsel Araştırma ve E Kaynaklar, Ekin Kitabevi, Bursa, 2016.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 6 14 84
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 6 14 84
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 5 14 70
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 5 14 70
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 5 14 70
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 5 14 70
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 24 1 24
Final Final 39 1 39
Toplam İş Yükü (Saat) 511
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 20,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Tez konusunun tespitine yönelik araştırma yapılması Sınıf Dışı Çalışma
2 İlgili literatür ve yazılan tezler çerçevesinde tez konusunun belirlenmesi Sınıf Dışı Çalışma
3 Tez konusunun sınırlandırılması ve tez cümlesinin saptanması Sınıf Dışı Çalışma
4 Tez başlığı çerçevesinde geçici plan hazırlanması Sınıf Dışı Çalışma
5 Tez ile ilgili kaynakların araştırılması ve tasnif edilmesi Sınıf Dışı Çalışma
6 Tez kaynaklarının okunması ve geçici plan başlıklarına göre sınıflandırılması Sınıf Dışı Çalışma
7 Tezin geçici planı çerçevesinde tezin yazımına yönelik çalışma notlarının alınması Sınıf Dışı Çalışma
8 Metin aktarma kurallarına uygun olarak tezin ilk halinin yazılması Sınıf Dışı Çalışma
9 Tez yazımı sürecinde üslup ve bilimsel etik kurallarının gözden geçirilmesi Sınıf Dışı Çalışma
10 Tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde dipnot ve kaynakçaların düzenlenmesi Sınıf Dışı Çalışma
11 Tezde kullanılan araştırma tekniğine uygun metodolojinin belirlenmesi Sınıf Dışı Çalışma
12 Tezde belirlenen metodoloji çerçevesinde verilerin toplanması ve sınıflandırılması Sınıf Dışı Çalışma
13 Tezde elde edilen verilerin analiz edilmesi ve bulguların değerlendirilmesi Sınıf Dışı Çalışma
14 Tezin ön kısmı ile son kısmının yazılması ve genel olarak gözden geçirilmesi Sınıf Dışı Çalışma
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Uzmanlık alanı ile ilgili tez konusu ve başlığını belirleyebilme Ödev / Proje Sınıf Dışı Çalışma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Tez konusu ile ilgili geçici plan hazırlayabilme ve ilgili kaynakları toplayabilme; Ödev / Proje Sınıf Dışı Çalışma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Bilimsel etik ilkelerine uygun olarak tez yazım üslubunu kullanabilme; Ödev / Proje Sınıf Dışı Çalışma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Tezde kullanılan araştırma metodolojisine göre verileri toplayabilme ve analiz edebilme ; Ödev / Proje Sınıf Dışı Çalışma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Tezi genel olarak hazırlayabilme ve savunmaya uygun hale getirebilme; Ödev / Proje Sınıf Dışı Çalışma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Uzmanlık alanı ile ilgili tez konusu ve başlığını belirleyebilme 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3
Tez konusu ile ilgili geçici plan hazırlayabilme ve ilgili kaynakları toplayabilme; 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3
Bilimsel etik ilkelerine uygun olarak tez yazım üslubunu kullanabilme; 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tezde kullanılan araştırma metodolojisine göre verileri toplayabilme ve analiz edebilme ; 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5
Tezi genel olarak hazırlayabilme ve savunmaya uygun hale getirebilme; 5 4 3 4 2 1 4 3 4 4