EN
  • Anasayfa
  • MLİ5021 Uluslararası Mali Sorunlar (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5021 - Uluslararası Mali Sorunlar
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Uluslararası Mali Sorunlar MLİ5021 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı, uluslararası mali alanda artan vergi, borçlanma ve finansman sorunları ve bunların ekonomik krizlerdeki payını belirlemek ve bu alanda lisans mezunu konumundaki öğrencilerle analiz etmektir.

Ders İçeriği

Sermaye akımları ve ülke ekonomilerine etkileri; Ülkeler açısından uluslararası finans kaynakları ve işlevleri; Ekonomik krizlerde uluslararası kuruluşların izlediği politikaların rolü; Uluslararası finans hareketlerinin vergilendirilmesi sorunu; Uluslararası borç krizinin nedenleri ve gelişimi; AB’de borç krizi ve uluslararası mali kurumlar; Uluslararası çifte vergilendirme ve uluslararası vergi anlaşmaları; Türkiye’de çifte vergilendirmeyi ortadan kaldıracak vergi anlaşmaları; Uluslararası vergi rekabeti; Uluslararası vergi uyumu kapsamında vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma sorunu; Türkiye’de vergi uyumu çerçevesinde kurumlar vergisinde vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma; Uluslararası faktör hareketliliğini yönlendirmede vergi teşviklerinin rolü; Çok uluslu şirketlerde uluslararası vergilendirme; Yabancı sermaye yatırımlarına yönelik uluslararası anlaşmalar.

Ders Kaynakları Muhammed Akdiş, Global Finansal Sistem, Finansal Krizler ve Türkiye, Beta Yayınları, 2000.
Paul Krugman, “What happened to Asia?”, Working Paper, 1998.
Ronde P. Mendez, International Public Finance: A New Perspective on Global Relations, Oxford University Press, 1992.
Esra Ekmekçi, Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler, Kazancı Hukuk Yayınları, 2003.
Fazıl Tekin, Uluslararası Maliye, Eskişehir: 1990.
Mircan Tokatlıoğlu, Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2004.
Rıdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Kuruluşlar, İstanbul: Beta Basım A.Ş.,6. Baskı, 2007.
Murat Çubukçu, Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı İstanbul, 2006.
Coşkun C.Aktan ve İstiklal Y. Vural, “Vergi Rekabeti”, Erciyes Üniversitesi DDBF Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran 2004.
Serkan Benk, “Küreselleşme ve Vergi Rekabeti: Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Önemi”, Vergi Dünyası, Sayı:273, 2004.
Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1982.
Saygın Eyüpgiller "Uluslararası Zarar Verici Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri", Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2002.
Abdunnur Yıldız, Murat Demir, "Vergi Cennetleri ve Küresel Gelir Eşitsizliği", Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2019; 176:329-354.
M. Bennedsen ve S. Zeume, “Corporate Tax Havens and Transparency”, The Review of Financial Studies, 31(4), 2018, 1221-1264.
Baki Yegen, Uluslararası Vergilendirme Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye’de Güncel Mali Tartışmalar, (ed.)Hünkar Güler, Ekin Yayın, 2019.
L. Liu, T. Schmidt-Eisenlohr, D. Guo, “International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the United Kingdom”, The Review of Economics and Statistics, October 2020, 102(4): 766–778
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Uluslararası maliyenin konusu ve kapsamı
2 Uluslararası finansman kavramı ve teknikleri
3 Uluslararası finansman türleri
4 Uluslararası para piyasaları
5 Uluslararası sermaye piyasaları
6 Uluslararası mali kuruluşlar
7 Ara Sınav
8 Dünya Bankası grubu
9 Uluslararası Para Fonu (IMF)
10 Diğer uluslararası mali kuruluşlar
11 Uluslararası vergileme
12 Uluslararası çifte vergilendirme; Vergi rekabeti; Vergi cenneti; Transfer fiyatlaması
13 Elektronik ticaretin vergilendirilmesi
14 Türk vergi hukukunun uluslararası yönü
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türkiye'nin uluslararası mali kurumlarla olan ilişkileri
İkili ticarette ortaya çıkan mali sorunlar ve bunların bertarafına yönelik önlemlerin kavranması
Uluslararası maliyenin mahiyeti ve öneminin kapsanması
Türkiye'inin ikili ticarette ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik yaklaşımların kavranması.
İkili ticarette ortaya çıkan sorunlara ilişkin uluslararası mali ve diğer kurumların yaklaşımlarının kavranması
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Türkiye'nin uluslararası mali kurumlarla olan ilişkileri - - - - - - - - - -
İkili ticarette ortaya çıkan mali sorunlar ve bunların bertarafına yönelik önlemlerin kavranması - - - - - - - - - -
Uluslararası maliyenin mahiyeti ve öneminin kapsanması - - - - - - - - - -
Türkiye'inin ikili ticarette ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik yaklaşımların kavranması. - - - - - - - - - -
İkili ticarette ortaya çıkan sorunlara ilişkin uluslararası mali ve diğer kurumların yaklaşımlarının kavranması - - - - - - - - - -