EN
  • Anasayfa
  • MLİ7000 Uzmanlık Alan (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ7000 - Uzmanlık Alan
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Uzmanlık Alan MLİ7000 6 + 0 10,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren Prof. Dr. Filiz EKİNCİ Doç. Dr. Yasin ACAR Doç. Dr. Adil AKINCI Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EKERYILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI Doç. Dr. Onur POLAT
Amaç

Akademik uzmanlaşma

Ders İçeriği

Akademik ilgi alanları ile ilgili konularda araştırmalar yapmak.

Ders Kaynakları Halil Seyidoğlu; Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2016.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 5 14 70
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 6 1 6
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 24 1 24
Toplam İş Yükü (Saat) 268
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Alanda yapılan temel eserler hakkında bilgilendirme ve değerlendirme Ders
2 Alanda yapılan güncel çalışmaların yorumlanması Ders
3 Alanda yapılan çalışmaların teorik çerçeveleri hakkında değerlendirme Ders
4 Alanda yapılan çalışmalarda kullanılan teknik yöntem ve veri tabanları hakkında bilgilendirme Ders
5 Alanda yapılacak akademik bir çalışmanın hazırlanma kuralları hakkında bilgi edinme Ders
6 Alanda yapılacak akademik bir çalışma konusunun belirlenmesi ve zaman-mekan sınırlarının tespiti Ders
7 Alanda yapılacak akademik bir çalışmanın geçici planının hazırlanması Ders
8 Alanda yapılacak akademik bir çalışma raporunun hazırlanması ve sunulması Ders
9 Alanda yapılacak akademik bir çalışma raporunun değerlendirilmesi Ders
10 Alanda yapılacak akademik bir çalışmada içerik bağlamında karşılaşılabilecek sorunların çözümü Ders
11 Alanda yapılacak akademik bir çalışmada literatür taraması bağlamında karşılaşılabilecek sorunların çözümü Ders
12 Alanda yapılacak akademik bir çalışmada yöntem bağlamında karşılaşılabilecek sorunların çözümü Ders
13 Alanda yapılacak akademik bir çalışmanın sunumu Ders
14 Alanda yapılacak akademik bir çalışmanın değerlendirilmesi ve analizi Ders
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Alanda lisans düzeyinde yeterliliğine bağlı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme imkanı elde edecektir. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Alanında kabul gören akademik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Alanında kabul gören akademik çalışmalar yapma becerisi geliştirecektir. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Alanında teknik araç ve yöntemleri kullanma yetisi kazanacaktır. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
Alanında kullandığı teknik araç ve yöntemler sonucunda elde ettiği bilgileri değerlendirme ve yorumlama bilgisi kazanacaktır. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Ders Sınıf Dışı Çalışma Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Alanda lisans düzeyinde yeterliliğine bağlı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme imkanı elde edecektir. 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4
Alanında kabul gören akademik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Alanında kabul gören akademik çalışmalar yapma becerisi geliştirecektir. 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4
Alanında teknik araç ve yöntemleri kullanma yetisi kazanacaktır. 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
Alanında kullandığı teknik araç ve yöntemler sonucunda elde ettiği bilgileri değerlendirme ve yorumlama bilgisi kazanacaktır. 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3